Prysmian Norden vælger grøn strømforsyning

green-energiPrysmian Norden benytter grøn strømforsyning til dets fabrikker og kontorer

Bæredygtighed er til gavn for vores kunder langt ud i fremtiden og er derfor noget, som vi tager meget seriøst. Faktisk er målsætningen om at udvikle og drive koncernen på en etisk og bæredygtig måde, noget som påvirker alle beslutninger vi træffer. Derfor har Prysmian i Norden naturligvis også valgt at forsyne sine fabriksanlæg og salgskontorer ved hjælp af grøn strøm fra vedvarende energikilder. I 2016 købte koncernens filialer i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Estland således grøn strøm fra biomasse produktion.

Indkøb af grøn strøm

Erhvervelse af grøn strøm foregår via opkøb af GoO (Guarantee of Origin) certifikater, som er en oprindelsesgaranti defineret iht. EU-lovgivning (2009/28 VE-Direktivet). Ordningen mærker elektricitet fra vedvarende energikilder til information for el-kunder, så vi kan se kilden til energi. Den vedvarende energi kan dog ikke styres direkte fra producent til vores enkelte fabriksanlæg, da al strøm der produceres ledes ind i el-nettet. Det vi køber er et oprindelsesbevis eller garanti for, at en vis mængde energi stammer fra en konkret CO2 fri el-produktion.

Når den vedvarende energi produceres udstedes et korresponderende GoO eller grøn strøm certifikat per 1 mWh. Hvert certifikat bærer et unikt identifikationsnummer foruden andre relevante oplysninger såsom, kilden til produktion, metoden og dato for produktion. Efter vi som virksomhed har købt vedvarende energi, svarende til den mængde energi vi forbruger, bliver et tilsvarende antal GoO certifikater eller oprindelsesgarantier opbrugt og dermed slettet.

Markedet for grøn strøm er således separat fra det fysiske el-marked, hvilket betyder, at certifikatet ikke behøver at hænge sammen med salget af elektriciteten, men kan sælges uafhængigt at denne. Det vil sige, at f.eks. en vindmølleproducent kan sælge deres CO2 frie el-produktion på el-børsen til den gældende markedspris, og samtidig udstede en oprindelsesgaranti (GoO-certifikat) svarende til den producerede mængde grøn strøm.

Fordele ved oprindelsesgaranti ordningen

Oprindelses garantiordningen er udviklet for at fremme miljøvenlige produktionsmetoder, ved at give disse typer en merværdi på markedet. Dette opnås ved at producenten, ud over prisen på selve elektriciteten, kan sælge sit certifikat og derved opnå en merindtjening i tillæg til den statsstøtte, som alle vedvarende energianlæg har mulighed for at få.