Prysmian Group offentliggør sin 2015 rapport om bæredygtighed

Key figures from 2015 - sustainability

Prysmian Group har offentliggjort sin femte rapport om bæredygtighed, udarbejdet i overensstemmelse med G4 Sustainability Reporting Guidelines, der inkluderer nye KPI’er og rapportering om 76 GRI-indikatorer.

Blandt de vigtigste resultater fra 2015 er væksten i økonomisk værdiskabelse, som steg 9,9% til 1.580 mio. €. Dette tal omfatter aflønning af menneskelige ressourcer, aktionærer, minoriteter, offentlige forvaltninger, bidrag til samfundet samt værdier opbevaret af koncernen.

Koncernens målsætning med at reducere sin miljøpåvirkning, omfattede lanceringen af et projekt, der sikre en mere systematisk analyse af de miljømæssige konsekvenser af kabelproduktionen. Dette gøres ved hjælp af en livscyklusvurdering for de materialer og processer, der anvendes i produktionen.

I 2015 er koncernens udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer faldet med 7,8% og ved årets udgang var 91% af fabrikkerne ISO 14001 certificeret og 63% var OHSAS 18001 certificeret.

Der blev også gjort fremskridt indenfor bæredygtig forvaltning af forsyningskæden, ved gennemførelse af et adfærdskodeks for ansvarlig forretningspraksis samt et forbedret screenings initiativ, der inkluderer bæredygtighedsprincipper i processen med udvælgelse og godkendelse af nye leverandører.

Tredje år af Prysmian YES medarbejder aktieprogram, som giver medarbejderne mulighed for at erhverve Prysmian aktier med rabat, havde deltagelsen af godt 40% af de ansatte, med en investering på næsten 17 mio. € eller 1% af kapitalen. Aktionærmødet valgte at forny planen for de næste tre år.

Fokus på menneskelig kapital blev sikret ved et konstant engagement i uddannelsesaktiviteter på Prysmian Group Academy. I 2015 deltog 700 ansatte i ledelse eller faglig uddannelse.

Blandt de bemærkelsesværdige resultater, opnået gennem en forbedring af bæredygtighed, indgår Prysmian Group i det prestigefyldte FTSE4Good Global Index, som består af virksomheder, der skiller sig ud på grund af deres etiske, gennemsigtige og bæredygtige forvaltning af deres aktiviteter.

Som følge af koncernens indsats blev der opnået en 10 punkts forbedring til dets Corporate Sustainability Vurdering på Dow Jones Sustainability Index, en af verdens førende vurderinger af bæredygtighed. Endeligt har koncernen via dets Corporate Governance Code øget sin forpligtelse til bæredygtig erhvervsudvikling.

Læs hele rapporten her