Prysmian Group nulemissionsmål for scope 1 & 2 fremskyndet til 2035

Prysmian Group annoncerer en ny ambitiøs klimastrategi baseret på videnskabsbaserede mål, der skal gøre virksomheden til en af ​​de førende aktører i overgangen til en kulstoffri økonomi.

De nye emissionsreduktionsmål er godkendt af Science Based Targets Initiative (SBTi) og hertil forpligter Prysmian Group sig til at reducere drivhusgas emissioner fra scope 1. og 2. med 46% til 2030 i forhold til en baseline fra 2019. Gruppen forpligter sig yderligere til at reducere drivhusgasemissioner fra scope 3. med 21% til 2030.

Koncernens net-nulemissionsmål for scope 1 & 2 er også blevet fremskyndet til 2035.

“Vi er stolte over SBTi’s godkendelse, som yderligere bekræfter vores seriøse engagement og den proaktive rolle, vi ønsker at spille i afkarbonisering af vores sektor. Bæredygtighed er i vores DNA og er en integreret del af vores forretning på tværs af hele koncernens organisation. Vi engagerer os tillige proaktivt med vores kunder og leverandører for at fremme dekarbonisering af vores forsyningskæder gennem innovative løsninger,” udtaler Cristina Bifulco, Chief Sustainability Officer og Group Investor Relations Director.

Prysmian overholder SBTi -kriterierne og anbefalingerne og SBTis målvalideringsteam har klassificeret virksomhedens ambitiøse scope 1. og 2., som værende i overensstemmelse med kravene i Parisaftalen om maksimalt 1,5°C global opvarmning til 2050.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) mobiliserer virksomheder til at sætte videnskabsbaserede mål og øge deres konkurrencefordel i overgangen til en kulstoffri økonomi. Det er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Worldwide Fund for Nature (WWF). SBTis definerer og fremmer bedste praksis inden for videnskabsbaseret målsætning samt tilbyder ressourcer og vejledning til at reducere barrierer for adoption samt foretager uafhængig vurdering og godkendelse af virksomheders mål.