Prysmian Group koncern 2016 årsresultat

9months_16_det

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt selskabets koncernregnskab og årsregnskab for 2016.

“Vi har lukket 2016 med fokus på rentabilitet, med et justeret EBITDA på 711 millioner euro, det højeste nogensinde i virksomhedens historie,” udtaler Valerio Battista, administrerende direktør for Prysmian Group.

 

  • Justeret EBITDA på € 711 millioner (+14,1 %) højeste nogensinde
  • Omsætning € 7,567 millioner med +1.0 % organisk vækst
  • Øgede fortjeneste for alle forretningsområder (bortset fra O&G)
  • Stærk vækst for Energi Projekter +18,5 %
  • Stærk vækst for Telecom +8,5 %
  • Finansiel nettoposition forbedret til € 537 mio.
  • Foreslået udbytte på 0,43 € per aktie

“En stærk salgsindsats indenfor high-value-added forretningsområder såvel som fokus på operationel effektivitet og bæredygtig produktionsoptimering, har afspejlet sig i en betydelig forbedring af rentabiliteten.

Teknologiske innovationer introduceret til vores elforsynings projektforretning, såsom det nye 600 kV P- Laser kabel og 700 kV PPL kabel repræsenterer milepæle for hele branchen. Nøglefærdige serviceydelser har ligeledes gjort betydelige fremskridt med hensyn til projektering og udførelseskapacitet, takket være en udvidelse af koncernens flåde af kabellægningsskibe.

Telecom forretningsområdet er kendetegnet ved en fornyet konkurrenceevne indenfor fiberfremstilling samt etableringen af videncentre for kabelproduktion, som kan drage fordel af mulighederne på et voksende marked.

Fremtidsudsigterne er fortsat positive både for søkabler og -systemer, hvor koncernen sigter mod at vinde nye sammenkoblings- og offshore vindmølleprojekter samt for Telecom forretningsområdet, hvor efterspørgslen efter optiske kabler fortsat er høj. Stærke salgstal og en forbedret lønsomhed har bidraget til yderligere styrkelse af den finansielle struktur, med en bedre finansiel nettoposition end forventet, “udtaler Battista afslutningsvis.

Læs fulde pressemeddelelse