Prysmian Group 2021 Bæredygtighedsrapport er udkommet

Bæredygtig værdiskabelse er den tilgang, der understøtter vores daglige aktiviteter. Det er en kompleks udfordring, der kræver involvering af alle virksomhedens medarbejdere og funktioner. Det er syvende gang, at Prysmian Group udgiver en årlig Bæredygtighedsrapport, som en konsolideret videregivelse af ikke-finansielle oplysninger med specifik henvisning til økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter.

Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med GRI-retningslinjer. Derudover har koncernen til 2021 også udgivet separate rapporter i henhold til SASB og TCFD-retningslinjer.  Der rapporteres om koncernens indsats på flere områder, fra beskyttelse af miljøet og medarbejdernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen til forretningsetik og integritet.  Herunder er et kort resumé af opnåede resultater:

ØKONOMI

 • 283 mio. euro investering i LEAN fremstilling,  66% til produktionseffektivicering
 • 107 mio. euro investering i R&D aktiviteter
 • 15 mio euro. investering til reduktion af CO2-udledning
 • 48 mio. euro sparet på design-to-cost program af R&D
 • 48% of omsætningen er fra lav kulstofsudledende produkter
 • 89% of produktfamilierne er omfattet af en CO2 analyse (70% til 2019)
 • 790 nye kabelfamilier lanceret
 • 27% (2.545 TJ) af det samlede energiforbrug (inkl. gas, benzin, diesel, varme
  og ventilation) kom fra vedvarende energikilder (22% i 2020)
 • 27 bæredygtige audits til reduktion af risici i supply chain
 • 31% stigning siden 2019 i antallet af institutionelle investorer, der fokuserer på ESG

MILJØ

 • 2% stigning i udledning af CO2 emission fra Scope 1.
  (3,2% reduktion i forhold til 2019 baseline)
 • 2,8% reduktion i udledning af CO2 emission fra scope 2. location-based
  (14,3% redutkion i forhold til 2019 baseline)
 • 15,2% reduktion i udledning af CO2 emssions fra scope 2. market-based
  (33,7% reduktion i forhold til 2019 baseline)
 • 2,1% reduktion i energi intensiteten for kabelproduktion
 • 2,2% reduktion i forbrug af vand (8% i 2020)
 • 90% procesvand genanvendes på 87 ud af 104 fabrikker
 • 69% affald fra fabrikkerne genanvendes
 • 48% farligt affald genanvendt (53% i 2020)
 • 68% af leverandørerne var underlagt en EGS bedømmelse (63% i 2020)
 • 95% af fabrikkerne er ISO 14001 certificeret (83% i 2020)
 • 69% af fabrikkerne er ISO 45001 certificeret (71% i 2020)
 • 6 centre (R&D, distribution, konfektionering) er ISO 45001 certificerede
 • 50% af alle tromler genanvendes (54% i 2020)
 • 23% stigning af farligt affald (5% reduktion i forhold til 2019 baseline)
 • 501 leverandører (68% af indkøb) ESG evaluerede (149 i 2020)
 • 2.000 tons CO2 sparet ved omlægning til LED-belysning på 30 fabrikker
  (5.000 tons CO2 sparet i 2020)

SOCIALT

 • 60% medarbejder deltagelse i tilfredshedsundersøgelse versus 65% i 2020
 • 6.216 nyansatte versus 3.000 i 2020
 • 39% kvindelige white-collar ansatte versus 34% i 2020
 • 13,5% kvindelige ledere – stigning på 0,5% fra 2020
 • 17,7 timers gennemsnitlig træning per ansat
 • 69% af fabrikkerne er ISO 45001 certificerede
 • 100% af fabrikkerne overholder menneskerettigher
 • 3% af alle aktier er eget af medarbejderne
 • Opsat 16 sociale ambition mål til opnåelse i 2030
 • Donationer for 1.705.000 euro i form af gaver eller penge

 

Download for forskellige bæredygtighedsrapporter nedenfor eller læs mere om vores aktiviter på vores danske hjemmeside eller koncern hjemmeside.

SUSTAINABILITY REPORT 2021

SASB REPORT 2021

TCFD REPORT 2021