Prysmian Group 2020 halvårsresultat

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt koncernens konsoliderede resultater for første halvår af 2020.

Omsætning for € 4.985 mio. (-11,8% organisk vækst)
Som forventet påvirkede Covid-19 hovedsageligt Trade & Installers-forretningen (-16,3%) tilknyttet byggebranchen efter en stærk start først på året, hvorimod energitransmissionsforretningen viste større modstandsdygtighed. Nordamerika Energy & Infrastructure opnåede en positiv vækst (+ 0,9%) hovedsageligt takket være onshore vind. Forretningen for industri og netværkskomponenter forblev stabile, kun med negativ vækst for Automotive (-1,1%). Telecom-forretningen faldt på linje med forventningerne (-20,1%), som et resultat af sammenligning med et fremragende H1 2019 resultat og effekten af Covid-19, der bremsede installationsaktiviteterne.

Justeret EBITDA på € 419 mio. (€ 521 mio. H1 2019)
Stabile marginer. FY 2020-vejledning opdateret: Justeret EBITDA forventet i intervallet € 800-850 mio. og der forventes free cash flow i intervallet € 200-300 mio. Forholdet mellem justeret EBITDA og salget er på 8,4% (8,9% i 1. halvår af 2019). Forbedret rentabilitet til energiforretningen, mens projektforretningen blev forringet på grund af forsinkelser forårsaget af Covid-19 pandemien. Telecom-forretningens rentabilitet er i overensstemmelse med forventningerne, påvirket af lavere mængder og prispres, delvis opvejet af besparelser. Bidraget fra det kinesiske tilknyttede selskab YOFC faldt også.

Økonomisk struktur
Finansiel gæld forbedret til € 2.516 mio. (€ 2.819 mio. pr. 30. juni 2019) takket være den stærke likviditetsgenerering: LTM free cash flow på € 519 mio. (€ 433 mio. pr. 31. december 2019).

“Resultatet af første halvår af 2020 er kendetegnet ved en solid virksomhedsstabilitet og en styrkelse af den økonomiske soliditet, hvor gælden falder i kraft af øgede pengestrømme. Fleksibiliteten og servicen i vores forsyningskæde kombineret med et højt differentieringsniveau på de markeder, hvor vi opererer, har gjort det muligt for os at afværge virkningerne af Covid-19-pandemien. Energi-forretningen præsterede endnu bedre end forventet, mens langsigtede mål såsom energiovergang og digitalisering forblev uændrede. Under pandemien har vi vundet ca. 50% af de tyske korridorprojekter og bragt ordrebogen op på et rekordniveau på over 3,8 mia. EUR. Markedet for optiske kabler er fortsat svagt, men vi er klar til at drage fordel af et opsving i kraft af opnåede effektiviseringer og udvikling af innovative teknologier. Endelig, som det fremgår af erhvervelsen af ​​EHC i den vertikale mobilitetssektor(elevator), besidder vi også tilstrækkelige ressourcer til at gribe mulighederne for at fremskynde vores tilstedeværelse på markeder med høj merværdi ” udtaler CEO Valerio Battista.

Covid-19 respons: Omkostningseffektivisering for ca. 100 mio. til 2020
Koncernens strategi for implementering af ekstraordinære foranstaltninger, der blev implementeret i begyndelsen af ​​Covid-19-pandemien, viser sig at være effektive og i stand til at opfylde målsætningerne om at beskytte medarbejdernes helbred, sikre kontinuitet i driften og forsyningskæden samt rentabilitet og pengestrømmen. De høje sundheds- og hygiejnestandarder, som er vedtaget på vores fabrikker og kontorer, har bidraget til at inddæmme virkningen af ​​pandemien. Vores Office 365 IT-infrastruktur og organisering af digitalt fjernarbejde har ligeledes sikret produktivitet og kontinuitet. Forsyningskæden har udvist stor lydhørhed og fleksibilitet, hvilket har sikret et højt produktionsniveau og servicering af kundebehov. Endelig har foranstaltningerne til beskyttelse af rentabiliteten og soliditeten i den finansielle struktur vist sig effektive. Den årlige omkostningseffektivitet forventes at udgøre ca. € 100 millioner.

Læs den fulde pressemeddelelse på vores koncern hjemmeside