Prysmian Group 2020 årsresultat

Lønsomhedsmål opnået, for et år præget af Covid-19
Acceleration af ESG-aktiviteter, Prysmian vedtager net-zero mål for 2040 (Scope 1&2)
Foreslået udbytte stiger til € 0,50 pr. aktie

 • 2020 salg for € 10,0 mia. med organisk ændring på -8,3% og forbedring i 4. kvartal til -4,8% (2019 salg for € 11,5 mia)
 • Justeret EBITDA på € 840 mio.
 • Marginer på 8,4% (i forhold til 8,7% i 2019)
 • Free cash flow på € 487 mio.
 • Gode resultater fra Power Distribution og Renewable Energy i USA
 • Telecom: Genopretning af salg af optiske kabler, især i Nordamerika, efter det forventede fald i salget
 • Projects: Påvirket af driftsineffektivitet forårsaget af Covid-19, overskredet delvist til 4.kvartal
 • FY 2021 Vejledning:
  – Justeret EBITDA forventes i intervallet € 870 mio. – € 940 mio.
  – Free cash flow: € 300 mio. +/- 20%

 

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt koncernens konsoliderede resultat for 2020.

”I begyndelsen af ​​2020 satte vi folks sundhed og sikkerhed, forsyningskædekontinuitet og værdiskabelse for alle vores interessenter som vores top tre prioriteter for tacklingen af ​​Covid-19-pandemien. Når vi undersøger resultaterne for det netop afsluttede år, kan vi sige, at vi har nået vores mål. Vi har naturligvis følt virkningen af ​​pandemien, men takket være det faktum, at vi satte folk først, lykkedes det os at sikre et kontinuerligt højt forretningsniveau, der i vid udstrækning har opnået vores rentabilitetsmål med en rekordhøj kontantgenerering. I lyset af vores modstandsdygtighed kan vi med tillid og med bevidsthed om, at vi har de nødvendige ressourcer, se fremad og genoptage udfordringen med at vækste. Vi fortsætter med at investere i produktinnovation, forbedre bæredygtigheden for vores produkter og sætte højere CO2-reduktionsmål baseret på videnskabelig dokumentation. Dette vil gøre vores bæredygtige vækst endnu mere transparent og troværdig.” udtaler Prysmian Group CEO Valerio Battista.

De ekstraordinære virkninger af Covid-19-pandemien påvirkede koncernens resultater første i Kina, hvor produktion og efterspørgsel på markedet blev hårdt ramt i 1. kvartal af 2020, for derefter at komme sig fra 2. kvartal. Fra midten af ​​marts spredte virkningen sig også til andre geografiske områder (Europa, Mellemøsten, Nord- og Sydamerika) især inden for byggesektoren. I andet halvår steg forretningsaktiviteterne gradvist i de fleste lande, men langt under det foregående år. Dette opsving blev straks ledsaget af en intern øget opmærksomhed på omkostningsstyring, en særdeles fleksibel forsyningskæde og et øget niveau af kundeservice – som beskyttede koncernens præstationer og begrænse pandemiens indvirkning på margenerne. Den opnåede præstation ser endnu mere markant ud i lyset af den negative indvirkning af valutakurser på koncernens EBITDA på € 32 mio.

2021 startede med opmuntrende tegn i nogle segmenter og geografiske områder på trods af den vedvarende høje usikkerhed. Inden for dette makroøkonomiske scenario forventer Prysmian Group, at efterspørgslen inden for byggeriet og industrien vil komme sig i 2021. Submarine Cables and System forretningen forventes at vokse i de kommende år, takket være udviklingen af ​​havmølleparker og sammenkoblinger, og her forventer koncernen en forbedring i forhold til det foregående års resultater med en markant vækst til 2022. Inden for telekommunikationssegmentet forventer koncernen en stigning i volumen af optiske kabler til Nordamerika og Europa.

Læs den fulde pressemeddelelse på vores koncern hjemmeside her