Prysmian Finland skal levere søkabel til Saimaa søen

Syd for byen Savonlinna

Järvi-Suomen Energia vil forbedre det 110 kV regionale elforsyningsnetværk i og omkring byen Savonlinna, ved at tilføje en ny land- (1 km) og undersøisk (4 km) kabelforbindelse mellem Kuusniemi og Kyrönniemi substationer, på tværs af Saimaa søen syd for byen Savonlinna. Højspændingsforbindelsen bliver Finlands første i de indre farvande, og projektet skal tage højde for både fredet natur, gamle monumenter og varierende vanddybder. Der er hele syv dybvandsrender på stedet, da hele vandet fra Vuoksis-floden (forbinder Ladoga-søen og det central Finland) passerer gennem, og selve strømmen vil udgøre en udfordring til den undersøiske installation. Den nye kabelforbindelse vil styrke forsyningssikkerheden for byen Savonlinna og dens omgivelser, helt til Sulkava og Juva.

Projektet skal også tage højde for det lokale dyrelivet

Projektet er unikt på mange måder, dels på grund af omfanget og anlægsarbejdet. Kabelprojektet på Saimaa-søen skal nemlig tage specielt hensyn til ​stedets mest berømte dyreart, nemlig ringsælen – som ofte ses tæt på byen Savonlinna. For at minimere projektets miljøpåvirkninger udføres kabellægningsarbejde i løbet af efteråret 2021, og Järvi-Suomen Energia og dets partnere er forpligtede til at pleje områdets miljø.

Anlægsarbejdet med ændringer til transformerstationerne vil begynde til sommer, mens selve søkabelproduktionen og kabellægningsarbejdet til vands først er planlagt til august 2021. Det 200 tons tunge søkablet vil blive fremstillet på koncernens kabelfabrik i Pikkala (Finland) og blive sejlet til byen Savonlinna via Saimaa-kanalen, da vejtransport ikke er mulig på grund af vægt og størrelse.

Projektet har talrige partnere og myndigheder indblandet

Udarbejdelse af projektplaner har stået på i mere end to år, og involveret et stort antal partnere og myndigheder. Kontrakten er udformet som et nøglefærdigt projekt, hvor hovedentreprenøren er Omexom (Infratek Finland Oy). Prysmian Finland er ansvarlig for design, fremstilling og levering de 110 kV jord- og søkabler samt kabeltilbehør til en samlet værdi af 5 mio. euro.

Projektet er planlagt til at være afsluttet ultimo ​​2021.