Prysmian 3Q resultat markant forbedret

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt koncernens konsoliderede resultater for de første ni måneder af 2021.

  • Omsætning for € 9.294 mio., med en organisk vækst på +11,4 %
  • Tendensen accelererede i 3. kvartal med +13,2% organisk vækst
  • Justeret EBITDA steg til € 725 mio. (+12,1%)
  • Justeret EBITDA for ENERGY væsentligt over 2019 niveau
  • Koncernens nettoresultat steget til € 255 mio. (+82,1%)
  • Acceleration for nuludledning: CO2-emissionsmålet øget i LTI-planen
  • Sikker på at opnå FY2021 justeret EBITDA højeste intervallet (€ 920 mio. – € 970 mio.)

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt koncernens konsoliderede resultater for de første ni måneder af 2021.

“Resultaterne for de første ni måneder af 2021 bekræftede, at Prysmian Group er tilbage på sporet før pandemien.  Opsvinget er positivt på tværs af alle forretningsdivisioner globalt med tegn på markante forbedringer i tredje kvartal. Især energi-divisionen demonstrerer modstandsdygtighed og god genvindingskapacitet. Telecom-divisionen forbedrede sig også, drevet primært af opsvinget i USA samt en bedre balance mellem efterspørgsel og udbud i Kina. Projekt-divisionen genoptog positiv organisk vækst med forventninger om et stærkt opsving i fjerde kvartal.

Den stærke organiske salgsvækst blev ledsaget af en markant stigning i justeret EBITDA og en forbedring af marginer, opnået takket være vores kundefokus og driftseffektivitet, der begrænsede virkningen af ​​stigningen i råvarepriser og forsendelsesomkostninger.

De seneste megaprojekter i USA har bragt den samlede værdi af projekter erhvervet år-til-dato til € 2,3 milliarder, hvilket bekræfter den førende rolle, vores gruppe spiller i udviklingen af ​​energiinfrastruktur og opgraderingsplaner. Jeg er overbevist om, at vi vil være i stand til at nå den høje ende af det justerede EBITDA målinterval (€ 920 mio. – € 970 mio.), der er fastsat for FY 2021”, udtaler CEO Valerio Battista.

 

Læs hele pressemeddelelsen på vores koncern hjemmeside