Prysmian 2021 taksonomi nøgletal

Siden 2019 har Prysmian Group rapporterede sin årlige omsætning fra produkter med en lav CO2-udledning, som en del af dets bæredygtighedsrapportering.

CBI Taxonomy

For at afgøre, hvilke af vores produkter der har en lav CO2-udledning, adopterede Prysmian Climate Bond Taxonomy udviklet af Climate Bond Initiative (CBI), en international investor-fokuseret non-profit organisation, der fremmer investeringer i projekter og aktiver, der er nødvendige for en hurtig overgang til en bæredygtig økonomi i overensstemmelse med Paris-klimaaftalen.

CBI Taxonomy er en del af Climate Bonds Standard and Certification Scheme, der er et slags Fairtrade lignende mærke for obligationer, der har til formål at sikre ESG investorer tillid og sikkerhed. Taxonomien kan danne grundlag for en certificering og mulighed for at udstede klimaobligationer,  der benyttes som en retningslinje for investorer. Prysmian Group vedtog Climate Bond Taxonomy for at definere procentdelen af indtægter, der stammer fra produkter, der ifølge taksonomien skal betragtes som “low carbon”.

Deloitte blev udpeget af CBI som godkendt verifikator og støttede Prysmian i at anvende CBI-taksonomien på Prysmians produkter og forretningssegmenter. Taksonomien identificerer virksomhedens aktiver, projekter og produckter på basis af kriterier for GHG-emissioner i overensstemmelse med det globale klimamål om 2°C fastsat i forbindelse med COP 21 Paris-aftalen. For Prysmian Group er de taksonomiske vurderingsområder:

• Vind og sol
• Subsea i forbindelse med vedvarende energi
• E-mobilitet
• Bredbåndsnet
• Transmission og distribution i forbindelse med energiomstilling, effektivisering og vedvarende energi

For hvert taksonomi- eller forretningsområde blev indtægterne fra projekter og produkter vurderet – og procentdelen af den samlede omsætning fra bæredygtige aktiviteter var i:

• 2019 – 48 %
• 2020 – 48 %
• 2021 – 44 %
• Mål for 2022 – 48-50 %

 

EU Taxonomy

I 2020 vedtog EU en fælles europæisk taksonomi (forordning 852), et klassifikationssystem der bruges til at identificere økonomiske aktiviteter, som er miljømæssigt bæredygtige. Fra 2022 er der indberetningspligt efter denne forordning for store virksomheder.

EU-taksonomien stræber efter at sikre en pålidelig og sammenlignelig vurdering af ​​økonomiske aktiviteter som anses for bæredygtige, beskytte investorer mod greenwashing og hjælpe dem gennem den bæredygtige omstilling samt afværge markedsfragmentering og bygger bro over den bæredygtige investeringskløft.

  • 2021 total omsætning på 12,7 mia. euro
  • 46,55% fra bæredygtige forretningsaktiviteter
  • 63,69%  CapEx,  50.97%  OpEx eller 58.98%  Adjusted EBITDA

Allerede for regnskabsåret 2021 forpligtede Prysmian Group sig til at rapportere omsætning, capex og driftsomkostninger i euro og procenter for bæredygtige aktiviteter, herunder:

• Fremstilling af vedvarende energiteknologier (kabler og tilbehør til generering af vind- og solenergi)

• Fremstilling af andre lavemissionsteknologier (aktiviteter rettet mod at reducere drivhusgasemissioner for tele- og jernbanesegmenterne)

• Transmission og distribution af elektricitet (design, produktion og installation af land- og undersøiske kabler og systemer)

Læs mere om alle vores bæredygtige strategi, scorecard med videre på vores danske hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Følg os på Linkedin