PC | Cablemanager er netop frigivet i version 7.2

Cablemanager er netop frigivet i version 7.2 og indeholder flere spændende nyheder som bl.a.:

  • Snit af føringsveje med segregationskoder pr. spor
  • Import af Excel-filer med formler
  •  Der kan angives Noder ved forgreningsdåser placeret på føringsveje
  • Node-søgning i 3D view

 

Med PC | Cablemanager har du – og alle andre aktører på projektet – altid styr på alle dele af kabelføringen ved bygge- og anlægsprojekter. Det gælder både ved den indledende projektering, i installationsfasen og ved efterfølgende vedligehold.

Læs mere på https://www.pcschematic.com/da/produkter/pcschematic-cablemanager