PCSCHEMATIC A/S

PC | Cablemanager er netop frigivet i version 6.0

PC | Cablemanager er netop frigivet i version 6.0 og det er med en række spændende opdateringer og tilføjelser af nye efterspurgte funktioner.

Vores egen ”top 5” blandt de mange opdateringer er:

  1. Import wizard som gør det nemt at importere allerede eksisterende data. Man kan vælge at generere skabeloner, som man kan kopiere ind i eller man kan bruge en wizard, hvor man ”mapper” egne eksisterende data
  2. Segmenter er i version 6.0 omdøbt til Cableways, som kan opdeles i spor. Der kan være mange parallelle Cableways, fx tre parallelle bakker, som indeholder hvert sit/sine spor. De parallelle Cableways bruger samme koordinatsæt, dvs. at man ikke skal ’opfinde’ koordinater for hvert lag.
  3. Når Cableways oprettes, vælges oplægningsmetode pr. spor, og der er kommet flere oplægningsmetoder. Kabler kan også have en default oplægningsmetode i sin specifikation.
  4. Forbedrede rapportfunktioner og dataanalyse: Det er bl.a. nu muligt at lave en rapport, hvor man kan få en oversigt over samtlige kabler på valgte Cableways i valgte områder. På den måde har man også skriftlig dokumentation for oplagte kabler. Derudover er der forbedrede muligheder for at undersøge data: mulighed for at optimere kabelruter; find evt. tomme spor i Cableways, ubrugte kabeltyper eller overbelastede Cableways mm.
  5. Serviceprogram – en værkstedslicens – som giver de brugere der kun har behov for at se tegninger mulighed for at kvittere for udført arbejde og opdatere kabellængder.

En beskrivelse af alle opdateringerne finder du i vores PDF ”PC | Cablemanager version 6.0 – update”. Alle de nye funktioner er også beskrevet i manualen som du finder på produktside.

Som altid sidder supporten klar til at besvare spørgsmål omkring vores programmer. Ræk endelig ud på support@pcschematic.com eller telefon 4676 0498

For yderligere information om programmet og licenser sidder Dorthe Larsen klar på dorthe.larsen@pcschematic.com og telefon 4676 0494.