Ny serie af standard gummikabler

gummikablerKoncernen har en lang tradition for produktion af specialiserede gummikabler til tung industri, herunder til kraner, miner og tunneller samt til nichebrancher, såsom til vandforsyningen, elevatorer og vindmøller.  I forlængelse af denne tradition, lanceres der en ny serie standard gummi-kabler, med samme gode kvalitet, som til vores øvrige markeder.

Den nye standard serie er et eftertragtet medlem til familien af smidige kabler, som bevarer deres fleksibilitet, under både kulde og varme. Serien består af det klassiske sorte gummikabel, der kan bruges til rigtig mange applikationstyper. Begge er ligeledes egnet til fast installation i midlertidige bygninger, arbejdsskure eller byggepladser.

H07RN-F 450/750 V

Fleksibelt, olie- og vejrbestandigt tilslutningskabel til bærbare apparater og motorer udendørs, i brand- og eksplosionsfarlige steder, i vådrum med ætsende stoffer samt i barske miljøer såsom indenfor industri og landbrug. Kun til midlertidig installation i vand. Tillige egnet til fast installation i midlertidige bygninger, arbejdsskure eller byggepladser. Download brochure her

H05RR-F 300/500 V

Fleksibelt og oliebestandigt tilslutningskabel til bærbare elektriske apparater, lysarmaturer, lamper, motorer med videre primært indendørs i boliger og arbejdspladser. Er ikke egnet til langvarig anvendelse udendørs. Download brochure her


Begge kabler forhandles via din lokale el-grossist