Ny Schlöder CDG 7000 MGA

Schlöder CDG 7000 MGA

Schlöders CDG 700 MGA er målrettet det medicinske område, hvor de forskellige apparater ikke må påvirkes af potentielle kilder til interferens, hverken i hjemmet eller i medicinske miljøer såsom hospitaler. I ekstreme tilfælde kan funktionsfejl bringe menneskeliv i fare, hvorfor medicinsk udstyr testes i henhold til den internationale standard DIN EN / IEC 60601-1-2. Denne standard er for nylig blevet opdateret for pålideligt at udelukke funktionsfejl.

Schlöders nye CDG 7000 MGA er et komplet test setup til at teste efter  DIN EN / IEC 60601-1-2. se mere her eller kontakt os på tlf. 75 52 20 20