Ny MEGGER Fault Sniffer 2 til kabelfejl efterlokalisering

Megger

Enhver kabelfejl brænder isolationsmateriale, hvorved der opstår gasser, der udbreder sig i den omgivende jord og som er målbare.

Megger Fault Sniffer 2 instrumentet kan identificerer gasser fra brændt isolations materiale! Ved tryk på en trykknap udlæses koncentrationen af den målte gas, og fejlstedet er der hvor koncentrationen af gas er størst. To-sensor teknologien gør at den kan skelne mellem alm. gasser i jorden og dem fra en kabelfejl.

Megger Fault Sniffer 2 udmærker sig ved følgende:
* Kan anvendes på spændingsførende kabler.
* Hurtig og enkel fejlstedsbestemmelse.

BLICHFELD Power & Measurements A/S har igennem 40 år specialiseret sig i udstyr til at finde kabelfejl, og har i Kolding lavet egen testbane.

Se mere på vores hjemmeside eller kontakt os på tlf. 75 52 20 20