Københavns Lufthavne energirenoverer med skræddersyet og bæredygtig, 3D-printet belysningsløsning fra Philips

Baggrund

Københavns Lufthavne har en ambition om at være emissionsfri i 2050, og det var derfor også med bæredygtighed for øje, da de i foråret 2020 skulle renovere en række kontorer i lufthavnens terminal 3.

Når det handler om energirenovering, er pris og besparelser i fokus. Det var derfor vigtigt for Københavns Lufthavn, at løsningen skulle give signifikante energibesparelser samtidig med at have en kort tilbagebetalingstid.

Løsningen

I samarbejde med Signify, valgte Københavns Lufthavn at udskifte 250 konventionelle downlights til de specialdesignede og 3D-printede GreenSpace Downlights med PerfectFit fra Philips. Således fik lufthavnen en bæredygtig løsning produceret af genbrugsgranulat, der med sit lave energiforbrug grundet LED-teknologien mindsker energiforbruget betragteligt.

Ved renovering af især indbyggede belysningsløsninger, er det en udfordring at finde armaturer der passer 1:1 til de eksisterende udskæringer. Med Philips’ PerfectFit-løsning, var det dog muligt for Københavns Lufthavn at få en specialdesignet løsning, der passede direkte til de eksisterende udskæringer. Således kunne det udgås at udskifte loftet, hvormed budgettet for renoveringen kunne holdes nede.

Monteringen af de 250 downlights blev udført af installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen over 14 dage. Kemp & Lauritzens elformand i lufthavnen, Henrik Nielsen, pointerer hvordan monteringen var nem og lige til, i den eksisterende installation. Monteringen blev udført over 14 dage og med et positivt samarbejde med Signifys Key Account Manager Lars Goos.

Resultat

Købehavns Lufthavn ønskede en energieffektiv og bæredygtig løsning i energirenoveringen af deres kontorer i lufthavnens terminal 3. Ved at udskifte de konventionelle downlights med et energiforbrug på 39,6W per stk., med de bæredygtige LED-downlights med et energiforbrug på 12,5W, har de mindsket det samlede energiforbrug for kontoret med 68 %. Dette svarer til 60.000 kWh per år.

Den 3D-printede løsning betød samtidig, at budgettet for projektet kunne holdes på et minimum, idet de 3D-printede downlights kunne monteres direkte i den eksisterende installation.

Læs hele casen her