Hvordan forbereder og sikrer vi elforsyningen på grøn omstilling og fremtidens krav?

Undersøgelser viser, at de fleste strømsvigt skyldes defekt montering eller brug af forbindere af for dårlig kvalitet. Så hvordan kender du forskel på en god og en dårlig forbinder?

Driftsikkerheden og omstillingen til grøn energi afhænger af korrekt valg af kontaktteknik

Elforsyningen står overfor den største forandring nogensinde – historisk set. Omstillingen til grøn energi øger belastningen på forsyningsnettet og stiller krav om sikker drift – under uforudsigelige forhold for f.eks. vindmøller.

I Danmark har vi fokus på kabelopgradering og forstærkning af forsyningsnettet, således at det er optimeret til fremtidens grønne energi.

Historisk set opfattes kontakten som det svage led i elektriske transmissions- og distributionsnet. Men er det korrekt?

Deltag i vores webinar d. 6 oktober og få indsigt i forskellen på en god og en dårlig forbinder.