Hollandsk elforsyningsselskab specificerer MV P-Laser kabler til sit netværk

Enexis Netbeheer har underskrevet en aftale med Prysmian Netherlands om, at P-Laser MV kabler som standard vil benytte i deres netværk på lige fod med XLPE kabler. Enexis står for elforsyningen i nord, øst og syd Holland med i alt 2.6 millioner kunder.

En teknisk sammenligningsundersøgelse, udført af Enexis Netbeheer i samarbejde med uafhængige ENGIE-Laborelec, viste at P-laser er kompatible med XLPE uden problemer. Dette resultat i tillæg til P-Lasers tekniske ydeevne og genanvendelse var afgørende for Enexis Netbeheer valg.

Miljømæssige fordele

P-laser kabler laves med en polypropylen (PP) isolering og adskiller sig fra traditionelle XLPE kabler, ved ikke at have en tværbundet polyethylen (PE) isolering. PP termoplast giver flere fordele i forhold til XLPE.

“For det første, er produktionen meget renere, fordi vi kan springe over en kemisk operation, den såkaldte tværbinding. Dette resulterer i en 10 % CO2 reduktion pr. kilometer kabel,” udtaler Sander Lauwers, Key Account Manager, Utilities hos Prysmian.

”En anden miljøfordel er, at P-Laser isoleringen selv er 100 % genanvendelig. Desuden er P-Laser kabler pr. mm isolering elektrisk stærkere, så vi kan gøre dem tyndere og spare råmaterialer.”

Teknisk ydeevne

P-Laser vinder også over XLPE med hensyn til teknisk ydeevne. P-laser kabler kan belastes kraftigere på grund af deres højere ledertemperatur på kontinuerligt 110°C og op til 130°C i forhold til XLPE kabler med hhv. 90°C og 105°C. Med en 20 % højere ledertemperatur har P-laser kabler mere kapacitet, og der er mindre risiko for overbelastning. Desuden er polypropylen ufølsom over for såkaldte vandtræer (nedbrydning af isoleringsmaterialet ved kontakt med vand) i modsætning til XLPE-kabler. Begge fordele gør P-Laser mere effektiv og mere pålidelig end XLPE.

P-Laser historie

Prysmian introducerede P-Laser tilbage i 2005, som siden 2012 er en del af den (inter) nationale standard CENELEC HD620. I dag masseproduceres det på flere af koncernens fabriksanlæg blandt andet i Delft, Holland på en dedikeret 10-52 kV linje. Højere spændingsklasser op til hhv. 110 kV, 150 kV, 320 kV, 525 kV og 600 kV produceres på koncernens fabriksanlæg i Gron, Frankrig og Pignataro, Italien.

På verdensplan har Prysmian allerede leveret næsten 50.000 kilometer MV P-Laser. Koncernen anslår den samlede CO2 reduktion takket være P-Laser teknologien i 2020 vil være på mere end 1.100 tons.

Læs mere om P-Laser på vores hjemmeside eller download katalog her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.