gesis® – stikbar installation

 

 

 

 

 

 

 

 

gesis® stikbar installation er også sund fornuft når genanvendelse tænkes ind i installationen.
For eksempel i forbindelse med renoveringer eller udvidelse af bygninger kan kablerne genbruges.
En tankegang, der er helt i overensstemmelse med principperne i cirkulær økonomi.

Samtidig giver gesis® – stikbar installation op til 70% tidsbesparelse og op til 30% total omkostningsreduktion.

Stikbar installation betyder for dig:
Op til 70% tidsbesparelse
Risikoen for fejlmontage er fjernet

Vi tilbyder dig:
Besøg af vores dygtige projektingeniører for gennemgang af projektet
Tegning og opmåling af projektet, med stykliste og tegning, efter nærmere aftale
Gennemgang af tegninger og styklister for endelig aftale
Såvel for inden- som udendørs installationer (Op til IP69)

Fleksibel installation:
Support før, under og efter projektet

Hent kataloger: Distribution BoxesHello Building eller gesis® indoor