Freenet tilbyder mange nye typer alternative kobber patch kabler.

Ud over vores program i system     patch kabler fra cat. 5e til cat 7A, så har vi fået et nyt program i:

* Låsbare patch kabler: Til f.eks. accespoints hvor der er pilfinger i nærheden,  eller de steder hvor du skal sikre dig at det kun er dig der kan komme til at patche om.

* Udendørs UV bestandige patchkabler. PDS installationerne rykker også udenfor, så der er behov for udendørs patch kabler.

* Patch kabler med indikations lys, så du kan finde den anden ende med lysets hastighed. Under den udvendige kappe, ligger der en plastic lysleder. Sæt en lampe på den ene ende af patchkablet, og den anden ende af kablet lyser. Overskueligt og nemt selv om der er mange hundrede patchkabler i installationen.

* Super tynde patch kabler til dit datacenter. Hvor hver millimeter tæller. Uskærmede 2,8mm, skærmede 4,0mm. Du kan som minimum få plads til dobbelt så mange kabler, i forhold andre patchkabler.