Vejledning til ny kabel emballage med CPR oplysninger

CPR-DIREKTIV FOR BRANDHÆMMEDE KABLER TIL FAST INSTALLATION

Kort fortalt er det en ny Byggevareforordning for blandt andet kabler, der på engelsk kaldes for Construction Product Regulation (CPR). Direktive blev publiceret af EU-Kommissionen i 2014, og foreskriver at standard EN 50575 skal skabe en fælles europæisk klassificering for kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand. Kravet om CPR godkendelse gælder for alle kabler til fast installation i bygninger – dvs. data, kraft, tele og signalkabler. Download folder herom. 

CPR BRANDKLASSIFIKATIONER FRA A TIL F

Under brandtests måles i henhold til flammespredning.og varmeudvikling. Ud over disse to parametre vil der også være yderligere sub-kriterier for røgudvikling, brandbare dråber og udvikling af syre ved brand.

Tilsammen skabes et totalt overblik over sikkerheds-niveauet for brandhæmmede kablet til fast installation i henhold til de definerede 7 ydeevneklasser fra A til F.

LAVESTE  BRANDKLASSE I DANMARK ER E

I Danmark har Byggestyrelsen offentliggjort, at brandklassifikation Eca som minimum skal være gældende for brandhæmmede kabler til fast installation i byggeri. CPR brandklassifikation Eca tester flammespredning i henhold til eksisterende standard EN 60332-1-2.

Dette svarer til de halogenfrie og brandhæmmede kabler, som vi har solgt på markedet i mange år. Så selvom bogstavet er nyt, så er kablerne af samme type og kvalitet som før. Derfor er der ingen grund til usikkerhed.

Prysmian Groups råd er derfor: køb de kabler som du plejer, for sikkerheden er stadig den samme.

NY KABEL EMBALLAGE INFORMATION

For kabler underlagt CPR, vil der på produktets emballage være påført følgende oplysninger:

  • CE-mærke samt ID nummer (2652) på den instans der har testet og CE-godkendt kablet
  • Produktionssted angiver hvilken af koncernens fabrikker der har produceret det pågældende kabel.
  • DoP nummer (Ydeevne deklaration) er anført som et 7 cifret nummer, med årstal for udstedelse.
  • Reaktion ved brand angiver kablets brandklassifikation i henhold til CPR-direktivet..

DOKUMENTATION

CPR kræver at CE-mærkningen ledsages af en ydeevne-deklaration, der på engelsk forkortes DoP (Declaration of Performance). Hver CE-mærkning ledsages dermed af et unikt DoP nummer påtrykt emballagen, der referer til et specifikt DoP dokument. DoP dokumenter kan downloades via søgning på DoP numre på http://www.dop.prysmian.dk eller via hyperlinks til vores datablade.

SUB-KLASSIFIKATIONER

Til klasse B2, B1, C og D kabler testes der derudover for røgudvikling, brandbare dråber og partikler samt syreudvikling ved brand, således at et kabel kan være klassificeret som f.eks: Dca – s1a, d2, a2

RØGUDVIKLING (EN 50399/61034)
s1 Lav røgudvikling
s1a s1 med > 80% emission
s1b s1 med > 60 <80% emission
s2 Gennemsnitlig røgudvikling
s3 Ingen af de ovenstående

BRANDBARE DRÅBER (EN 50399)
d0 Ingen brandbare dråber/partikler
d1 10 sek. brandbare dråber/partikler
d2: Ingen af de ovenstående

SYREUDVIKLING (EN 60754-2)
a1 Lav syre <2,5 μS/mm, pH > 4.3
a2 Mellem syre 4.3
a3 Ingen af de ovenstående

Læs mere herom i vores CPR Folder
Eller på vores hjemmeside