Fordele ved dynamisk døgnrytmelys

Kontor med døgnrytmelysLyset påvirker vores syn, krop og følelser. Døgnrytmelys forbedrer produktivitet, komfort, sundhed og velvære samtidig med, at det øger opmærksomhed og koncentration under indlæring. Det kan desuden være med til at forbedre søvnens varighed og kvalitet, hvilket kan forbedre indlæringsevner.

Større trivsel og velvære
Døgnrytmelys stimulerer den naturlige døgnrytme, som er med til at øge trivsel og velvære. Et casestudie i London under navnet ’The Living Lab’, eksponerede brugere for døgnrytmebelysning i fire uger. Undersøgelsen viste, at brugerne efter de fire uger generelt var mere rolige, afslappede og tilbagelænede (5).

Bedre søvn
Døgnrytmelys er med til at regulere kroppens hormonbalance, som har vist sig at have en positiv effekt på varighed, kvalitet og timing af søvnmønstre (6). Det gavner særligt unge mennesker, skifteholdsarbejdere, psykiatriske patienter og mennesker med demens.

Øget produktivitet
Døgnrytmelys øger koncentrationsevne og opmærksomhed, og er forbundet med opfattede produktivitetsstigninger på tværs af forskellige arbejdsområder, herunder kontorer, lagerbygninger samt skoler (7). Derudover kan det mindske træthed, som minimerer antallet af fejl.

Anvendelsesområder for døgnrytmelys

Døgnrytmelys har mange anvendelsesområder og Vanpee har leveret løsninger med døgnrytmelys til en lang række projekter på hospitaler, skoler og kontorer.

Hospitalsgang med døgnrytmelysSundhedssektoren

Døgnrytmelys er særlig velegnet i sundhedssektoren, da patienter og beboere ofte har begrænset adgang til naturligt dagslys grundet sygdom eller nedsat bevægelsesevne. Det kan skabe forstyrrelser i søvnmønstret, at tilbringe for meget tid indendørs. Særligt patienter med demens og andre kognitive sygdomme, er sårbare over for manglende dagslys. Døgnrytmelys kan kompensere for manglende dagslys samt stimulere hormonproduktionen og den naturlige døgnrytme hos patienterne. Det har desuden vist sig at have en positiv effekt på humør, spisevaner og trivsel, samtidig med at det kan føre til højere aktivitetsniveau om dagen, kortere rehabilitering og nedsat forbrug af antidepressive midler.

Derudover oplever plejepersonalet på afdelinger med døgnrytmebelysning mindre hovedpine i arbejdstiden, ligesom aften- og nattevagter sover bedre efter endt vagt, da døgnrytmelys modsat traditionel belysning ikke forstyrrer søvnmønstret.

Elever i et klasseværelseSkoler

Døgnrytmelys er en velegnet løsning på skoler og skaber optimale forhold for såvel elever som lærere. Døgnrytmebelysning kan bidrage til at skabe naturlige lysforhold, som øger opmærksomhed og koncentration. Det kolde blålige lys kan bruges om morgenen, til at gøre eleverne mere oplagte og øge deres opmærksomhed og fokus gennem skoledagen. Det kolde hvide lys kan bruges under aktiviteter, der kræver høj koncentration, hvorimod det varme hvide lys med lavere lysstyrke, kan bruges ved afslapning og i pauser.

Kontor med døgnrytmelysKontorer

På kontorer kan døgnrytmelys bruges til at booste medarbejdernes energiniveau, motivation og generelle trivsel. Lysets intensitet og farvetemperatur kan ændres i løbet af dagen, så det understøtter medarbejdernes velvære og fremmer produktiviteten. Om morgenen giver en høj lysstyrke og blåligt lys den største effektivitet. Hen over dagen kan lysets farvetemperatur og intensitet justeres, så medarbejdernes energiniveau og koncentrationsevne stimuleres.

Læs mere om døgnrytmelys på vores hjemmeside.