Europacable tilslutter sig RGI som første støttemedlem

RGI – Renewable Grid Initiative

Europacable har per januar 2021 tilsluttet sig Renewables Grid Initiative (RGI). RGI-medlemmer bød på sidste års forsamling enstemmigt velkommen, som det første støttemedlem. RGI og Europacable har tidligere med succes samarbejdet omkring RGI’s Partial Undergrounding Discussion Paper. Begge parter er glade for at fortsætte samarbejdet, især med henblik på et intensiveret arbejde omkring offshore.

Prysmian Group er medlem af Europacable siden 1991.

RGI er for nylig begyndt at arbejde på at skabe et større økosystem af aktører, med den hensigt at identificere nødvendige handlinger og løsninger på tværs af det europæiske energisystem for at opnå ambitiøse europæiske klima- og energimål.

”Behovet for at fremskynde implementeringen og integrationen af vedvarende energikilder i det europæiske energisystem kræver, at alle aktører aktivt deltager i udformningen og gennemførelsen af de trin, der garanterer energisikkerhed, miljøbeskyttelse, rentabilitet og retfærdighed i energiovergangen. Jeg er derfor særlig begejstret for at byde Europacable velkommen som vores første støttemedlem. De har været en aktiv og værdsat bidragsyder til RGI’s arbejde i lang tid, og jeg ser nu frem til et mere regelmæssigt og struktureret arbejdsforhold, med Europacables input til forståelse af komplementaritet mellem teknologier og hvordan man bedst kan optimere alle ressourcer på en bæredygtig måde”, siger RGI CEO Antonella Battaglini.

”RGI er en vigtig stemme i udviklingen af en holistisk tilgang til vedvarende energi-integration i Europa. Vi har brug for en solid strategi for, hvordan vi forbinder produktion og forbrug. Elnettet må ikke blive en flaskehals for at opskalere vedvarende energikilder. Undersøiske og underjordiske kabelteknologier er afgørende for at muliggøre elektrificering baseret på vedvarende energi. Gennem Europacable har Europas førende kabelproducenter arbejdet med RGI i mange år. Vi er stolte af, at vores partnerskab nu bliver formaliseret, og vi er fuldt ud forpligtede til at tilbyde vores tekniske ekspertise til at forbinde Europa på en bæredygtig måde”, fremhæver Dr. Volker Wendt, Europacable Generalsekretær.

Som et støttende medlem vil Europacable være involveret i RGI-arbejdsstrømme og tilføje værdifuld viden til RGIs diskussioner og perspektiver i den nærmeste fremtid.

Læs mere om RGI her – Renewables Grid Initiative (renewables-grid.eu)

Læs mere om Europacable her – About » Europacable