Europacable opfordrer til forbedringer af EU’s ny byggevareforordning

Europacable opfordrer til forbedringer for at sikre, at EU’s oplæg til en revideret byggevareforordning (CPR) effektivt fremmer bæredygtige byggeprodukter og forbedrede sikkerhedsniveauer for europæiske borgere, samtidig med at industriens nøglerolle i standardiseringsprocessen anerkendes.

Den europæiske lednings- og kabelindustri har været og er fortsat stærkt engageret i CPR’s succes. Dette demonstreres af dets aktive arbejde i mere end et årti med Europa-Kommissionen og medlemsstaterne for at opnå højere brandevne til strøm-, kontrol- og kommunikationskabler.

En højkvalitets og CPR-kompatibel kabelinfrastruktur spiller en nøglerolle for øget brandsikkerhed og kontinuitet til elforsyning og kommunikation for kritiske installationer, i tilfælde af en brand. En betydelig indsats og investeringer både med hensyn til innovation og produktcertificeringer er blevet udført af industrien med det formål at designe og fremstille produkter, der vil bidrage til at forbedre sikkerhedsniveauet for europæiske borgere.

Endvidere vil elektriske systemer og kommunikationsinfrastruktur, der anvender kabler af høj kvalitet, spille en væsentlig rolle i at bidrage til dekarboniseringen ved hjælp af lektrificering og digitalisering.

Med dette in mente opfordrer Europacable EU-institutionerne til at tage hensyn til følgende forbedringer til det nye CPR-forslag for at sikre:

  • En præcis definition af byggeprodukter til fast installation
  • Streng tilpasning af bæredygtighedskravene for alle produkter i EU
  • Høj gennemsigtighed og klarhed mht. sameksistensen af nuværende og fremtidige retlige regler
  • Målrettede kortsigtede løsninger for en effektiv standardiseringsproces
  • Et standardiseringssystem, der fortsat er afhængig af vital industristøtte

Europacable opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at CEN’s og CENELEC’s ansvar for at udvikle alle nødvendige standarder for byggeprodukter opretholdes.

I betragtning af Europa-Kommissionens øgede beføjelser anbefaler Europacable på det kraftigste, at både proceduren for vedtagelse af delegerede retsakter og dialogen med interessenter bør være så gennemsigtig og inkluderende som muligt, da brancheekspertviden er afgørende for byggevareforordningens succes.

 

Fulde pressemeddelelse fra Europacable her Europacable-feedback-to-new-CPR-proposal-08.07.2022.pdf

EU’s oplæg til et revideret Construction Product Regulation (CPR) EUR-Lex – 52022PC0144 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Læs mere om CPR, DoPDoC med viere på vores hjemmeside.