CPR dokumentation

CPR kræver, at CE-mærkning af kabler ledsages af en ydeevne-deklaration, der på engelsk forkortes DoP for Declaration of Performance. Hver CE-mærkning ledsages derfor af et unikt 7 cifret DoP nummer påtrykt produktlabelen eller emballagen, der refererer til et specifikt dokument. Dette indeholder obligatoriske information om produkttype, anvendelsesformål, produktionssted, test og godkendelses instands samt ydeevneklasse.

Prysmian og Draka kabler der er omfatttet af CPR, har allerede fået nye produktlabels med disse informationer. Derudover kan du altid find DoP numre på vores datablade samt på vores hjemmeside under menupunktet DoP – hvor alle vores DoP dokumenter ligger.

CPR kræver tillige at producenten udarbejder en skriftlig erklæring, for at bevise at produktet opfylder EU-kravene til CE-mærkning. Denne dokumentation kaldes i Danmark for en overensstemmelseserklæring og på engelsk for en DoC Document of Conformity. Erklæringen kan dække et eller flere ens produkter og indeholder en klar identificering af produktnavn, produktkode eller anden entydig reference. På vores hjemmeside under menupunktet DoC – kan du finde alle vores DoC dokumenter.

Læs mere om CPR på vores hjemmeside.