Coromatic fokuserer på bæredygtig og fossilfri kritisk nødstrøm

Coromatic, den ledende leverandør af virksomhedskritisk infrastruktur til sikker strømforsyning og datakommunikation, meddeler i dag at virksomheden har skabt en løsning, som kan bidrage til overgangen til bæredygtig kritisk nødstrøm. Et af forretningsområderne i virksomheden, som designer, bygger og driver organisationers tekniske infrastruktur, beskæftiger sig med at skabe løsninger til kritisk nødstrøm. Coromatic har også egen produktion, og virksomheden producerer både stationære og mobile nødstrømsenheder.

Coromatic har i en periode kunnet tilbyde trin V-motorer til mobile nødstrømsenheder. De højeffektive trin V-motorer, som for nylig er kommet ud på markedet, tilbyder Coromatic nu også i stationære nødstrømsanlæg.

PM 20200526

Vi arbejder hele tiden med at se på, hvor vores løsninger kan mindske påvirkningen af klimaet, og ofte handler det om at mindske kundernes energiforbrug. I dag er jeg glad for at kunne præsentere yderligere et initiativ, ved at vi tilbyder den mest opdaterede motorteknik i vores nødstrømsløsninger, som muligt. På denne måde gør vi det muligt for vores kunder at gå over til et miljømæssigt bæredygtigt alternativ. De nye motorer kan desuden drives med helt fossilfri brændstof, hvilket mindsker emissionerne endnu mere og er bedre for klimaet, da det mindsker CO2-udslippet, siger Robin Carlsson, områdeansvarlig for Critical Power, Coromatic.

Trin V-motorerne er designet til at være 100 procent kuldioxidneutrale, når de drives med fossilfrit brændstof, som for eksempel HVO 100. Som et led i at hjælpe kunderne med at gå over til at bruge fossilfrit brændstof, kommer Coromatics serviceorganisation fra nu af til at tilbyde brændstoffet som en del af et tilbud på en tank. Virksomheden kommer også til at arbejde tæt sammen med kunderne for at designe og indføre nødstrømsløsninger, som kan køres på fossilfrit brændstof, også i tilfælde hvor kapaciteten overstiger 700 kVA.

Der har længe været en usikkerhed på markedet om det kan lade sige gøre at opbevare fossilfrit brændstof så længe som det er nødvendigt for stationære nødstrømsanlæg. Dette, i kombination med manglen på tilstrækkeligt effektive trin V-motorer har bremset overgang til mere bæredygtige alternativer til stationære nødstrømsanlæg. Coromatic har, sammen med kunder, udført opbevaringstest af fossilfrit brændstof, som viser at det tåler opbevaring over lang tid.

Også selvom det ikke er et lovkrav i dag, så er der mange kunder, som er interesserede i at finde mere bæredygtige nødstrømsløsninger. Mange har dog også være usikre på grund af usikkerheden omkring mulighederne for at opbevare brændstoffet. Med den satsning vi nu gennemfører på nye motorer og med den forpligtelse, som vi påtager os omkring det fossile brændstof, håber vi at kunne fjerne den usikkerhed, som eventuelt stadig findes, afslutter Robin Carlsson.

*Trin V-motorerne er udviklet efter et EU-direktiv, som har til formål at sænke emissionsgrænserne.

 

For mere information, kontakt:

Robin Carlsson, forretningsområdeansvarlig Critical Power, Coromatic Sverige.

Tel: +46 703193969

robin.carlsson@coromatic.se

eller

Jess Thorsen, forretningsområdeansvarlig, Critical Power, Coromatic Danmark

Tlf: +45 88 16 34 60

jess.thorsen@coromatic.dk