Naviair – bedre transparens og besparelser

Ny serviceaftale sikrer bedre transparens og besparelser for Naviair

Coronapandemien banede vej for indgåelse af ny og bedre
serviceaftale omkring Naviairs kritiske infrastruktur. Hvad der
startede som en dialog omkring besparelser, endte med et mere
strategisk samarbejde omkring en udvidet serviceaftale, som
sikrer transparens og dokumentation, samt aflaster Naviair for
unødvendig administration og vedligeholdelse af deres anlæg.

Læs casen her.