Caruna tildeler Prysmian Finland en 2-årig kabelkontrakt

Partnerne har indgået en 2-årig kabelkontrakt, med en option på endnu 1 år. Kontrakten inkluderer levering af lavspændings-, mellemspændings- og højspændingskabler, hvortil Prysmian er den eneste leverandør. Dertil inkluderer aftalen også levering af optiske fiberkabler og mikrorør, hvor Prysmian er første leverandør.

Kontrakten er værd i alt 120 millioner euro og er gældende fra begyndelsen af ​2020.

Kontrakten styrker Prysmians position, som den vigtigste kabelleverandør til det finske elnet og vil holde fabrikkerne i Oulu og Pikkala (Finland) beskæftigede de næste par år.

Prysmian Finland var den eneste deltager til det åbne udbud og scorede fulde points for kvalitetsfaktorer. Herunder leverandørens præstationer på forskellige områder, som for eksempel erhvervssikkerhed, leveringsnøjagtighed og genanvendelsesstatistik med videre. Prysmian Finland har længe arbejdet med at forbedre deres præstation på alle disse områder, og indsatsen hertil har gjort virksomheden mere konkurrencedygtig.

Caruna vedligeholder, reparerer og udbygger et godt 87.600 km langt og vejrbestandigt distributionsnet til sine 680.000 kunder i Syd, Sydvest- og Vestfinland samt i byen Joensuu. Caruna Group består af yderligere to selskaber, Caruna Espoo Oy der opererer i byområder og Caruna Espoo Oy, der opererer hovedsageligt i landdistrikter. Caruna har 290 fastansatte og over 1.000 yderligere kontraktansatte over hele Finland.