Bæredygtighedsrisici er fuldt integreret i Prysmian Group ledelsesmodel

Virksomhedsledere siger, at tre af de fem største risici, som deres virksomheder står overfor i dag, er klimarelaterede, ifølge World Economic Forums Global Risks Report fra 2019. Og i trit med dette, har for eksempel den britiske regering sagt, at den ønsker at forpligte børsnoterede virksomheder og pensionsfonde til at redegøre for deres klimaforandringsrelaterede risici fra 2022.

Det er klart, at bæredygtighedsrisikostyring også er en nøgleprioritet for Prysmian Group, der begyndte at identificere specifikke risici og integrere dem i sin Enterprise Risk Model siden 2015. Prysmian Groups Chief Risk Officer Alessandro De Felice fører tilsyn med alle de strategiske, økonomiske, operationelle, juridiske og planlægningsrisici – der kan påvirke virksomhedens præstation, herunder bæredygtighedsrisici for disse kategorier. Han arbejder tæt sammen med koncernens sundhedssikkerheds- og miljøfunktion (HSE) for at identificere og overvåge potentielle bæredygtighedsrisici og komme med måder at håndtere dem på samt løbende at rapportere til risikokontroludvalget i selskabets bestyrelse.

Prysmian bæredygtigheds risikomodel

Er en standard og klart defineret metode, der bruges til at evaluere specifikke risikobegivenheder med hensyn til påvirkning, sandsynlighed og overvågningssystemets tilstrækkelighed. Prysmian koncernen har identificeret en kategori af risici udelukkende knyttet til bæredygtighed og relaterede påvirkninger, som koncernen er udsat for i sin forretningsmodel. Chief Risk Officer (CRO) rapporterer resultatet heraf til topledelsen mindst to gange om året.

Klimaændringsrisici

Klimaændringer forventes at have vidtrækkende konsekvenser for økosystemer, økonomier, menneskers sundhed og velvære. Prysmian vurderede den potentielle indvirkning på erhvervslivet på mellem og lang sigt i 2017 og vil igen i år foretage en ny vurdering efter erhvervelsen af General Cable. Denne gang vil der anvendes en ny metode, der er udviklet til at kontrollere reelle risikoeksponering ved at undersøge fysiske data og oplysninger for hvert anlæg.

Prysmian Risikostyringsteamet og Group HSE har allerede gennemført en risikoanalyse for klimaændringer med det formål at evaluere den potentielle indflydelse på Prysmian forretningsdrift med hensyn til anlægsplaceringer fra en stigning i havoverfladen (estimeret til 2100), ændringen i temperaturer (fra 2016-2035), og ændringen i nedbør om sommeren og vinteren (fra perioden 2016-2035). Analysen konkluderer, at gruppen har en lav eksponering for ændringer i nedbør om sommeren og vinteren samt en lav eksponering for temperaturstigninger, undtagen for fabrikker i områder med en forventet stigning i temperaturer på + 1,5°C. Dertil har Prysmian en eksponering for risici relateret til en potentiel stigning i havniveauet (> 0,5 meter), der påvirker ca. 10% af koncernens anlæg placeret tæt på vandet. Virksomheden har allerede evalueret potentielle foranstaltninger til at tackle denne teoretiske risiko, og disse foranstaltninger har ikke en betydelig økonomisk indflydelse.

Risikostyringsteamet kigger også på risikoen for vandmangel. Vand til afkøling af halvfabrikata recirkuleres, helt eller delvist, for at undgå overdrevent forbrug. Virksomheden vurderede virkningen af ​​utilgængeligt vand eller ”water stress” (defineret som forholdet mellem vandefterspørgsel og tilgængeligt vand) i år 2030 og ændringer i vandforsyning og vandefterspørgsel forventet i 2030. Teamet analyserede koncernens geografisk placerede fabrikker for at identificere, om vil blive udsæt for en vandrisiko. Resultaterne af analysen viser, at ca. 20% af koncernens fabriksanlæg er beliggende i områder, der er ekstremt udsatte for risikoen for water-stress i 2030.  General Cable fabriksanlæg er ikke inkluderet i tallene ovenfor, men vil blive inddraget i 2020 rapporten.

Andre bæredygtighedsrisici

Gennem miljøledelsessystemet er koncernen i stand til konstant at overvåge ændringer og udvikling i lovgivning vedrørende energi, HSE og miljø. Der afleveres periodiske rapporter til koncernens risikostyringsorganer for at koordinere handlinger om overholdelse af love.

Med hensyn til operationelle risici, er koncernens globale produktionsaktiviteter underlagt strenge miljøregler. Den mest markante af disse inkluderer forurening af jord og undergrunden samt tilstedeværelse eller anvendelse af materialer og stoffer, der anses for at være farlige for menneskers sundhed. Prysmian har vedtager procedurer, der holder risikoen herfor på et acceptabelt niveau. Miljømæssige aspekter styres centralt af HMS gennem uddannelse, for at garantere streng overholdelse af reglerne i overensstemmelse med bedste praksis. Derudover overvåger koncernen eksponering for sundhedsskadelige risici ved hjælp af specifikke risikoindikatorer.

Prysmian overvåger også nøje sin overholdelsesrisiko inden for bæredygtighed for at sikre, at den overholder alle miljømæssige og sociale love og regler. Prysmian forventer at afslutter en energirevisionsplan for alle koncernens anlæg i 2020.