Aktie-incitamentsplan lanceret for 25.000 Prysmian ansatte

Prysmian Group lancerer en aktiebaseret aflønnings- og overskudsdelingsplan for godt 25.000 ansatte på tværs af 35 lande. Planen, som blev godkendt med et stort flertal på den årlige generalforsamling, løber fra 2022 til 2024 og giver mulighed for tildeling af i alt 3 millioner aktier.

Hovedformålet med planen er især at dele den værdiskabelse, som koncernen vil skabe i de kommende år, med en bredere base af medarbejdere, specifikt med henblik på blue-collar.  Planen har også til formål at styrke engagementet og tilhørsforholdet blandt koncernens medarbejdere og fremme deres interesse for selskabets aktiekapital.

“Prysmian Group er en børsnoteret virksomhed, og det er vigtigt at afstemme alle interessenters interesser, fra medarbejdere til aktionærer – omkring fælles langsigtede og bæredygtige mål. En måde at gøre dette på er, at inddrage medarbejdere som normalt ikke er modtagere af aktiebaserede incitamentsplaner, normalt forbeholdt ledere og direktører via aktieoptioner,” forklarer Valerio Battista, CEO for Prysmian Group.

Medarbejdere kan selv vælge om de vil deltage i aktie aflønnings- og overskudsdelingsplanen. Medarbejder aktieejerskab er af fundamental betydning hos Prysmian, som allerede betaler de fleste incitamenter til ledelsen, den årlige MBO og den treårige langsigtede incitamentsplan, i aktier. Derudover har Prysmian-medarbejdere via YES-planen, der blev lanceret i 2013, mulighed for at købe virksomhedens aktier til fordelagtige betingelser to gange årligt. I øjeblikket ejer Prysmian-ansatte, inklusive topledelsen, omkring 3 % af selskabets kapital, en betydelig procentdel for en børsnoteret virksomhed uden majoritetsaktionærer.