Rapport: 25 procent af alle brande kan forhindres

Hver eneste dag koster røg, ild og flammer menneskeliv og medfører omfattende skader på bygninger og boliger. Hele 11 europæere dør hver dag som følge af brand, hvilket svarer til mere end 4000 dødsfald om året. Men en rapport fra Power Management-virksomheden Eaton viser, at mere end 25 procent af alle brande kan forhindres. Med rapporten sætter Eaton nu fokus på, hvordan man effektivt forhindrer elektrisk antændte brande i private hjem og mindre erhverv.

Hver fjerde brand i Europa forårsages af fejl i elinstallationer, og derfor har Power Management-virksomheden Eaton lanceret en kampagne, der skal sikre mere opmærksomhed og bedre support på området.

I forbindelse med kampagnen har Eaton udgivet en detaljeret rapport, der undersøger forekomster af elektrisk antændte brande med særligt fokus på brande antændt af lysbuefejl. Rapportens forfatter er den uafhængige ekspert i elektrisk sikkerhed Alfred Mörx, der i rapporten kigger nærmere på forskellige idéer til sikkerhedsanordninger, som kan reducere risikoen for brand allerede ved planlægning og implementering af en installation.

Nationale krav til god praksis

I rapporten påpeger Mörx, at der i de seneste år er tilføjet bestemmelser om installation af sikkerhedsanordninger mod lysbuefejl til de tekniske bekendtgørelser i IEC og CLC:

“Nogle af disse regler er enten allerede blevet eller er ved at blive indlemmet i nationale regler for god praksis og suppleres desuden af yderligere nationale krav,” siger Alfred Mörx. “Den seneste udgave af VDE 0100-420 i Tyskland omhandler eksempelvis brugen af beskyttelsessystemer mod lysbuefejl til fastmonteret udstyr, hvor lysbuer eller gnister kan forekomme selv under korrekt drift ved stor belastning af elsystemets forsyningsmuligheder. Siden februar 2016 er disse beskyttelsesanordninger mod lysbuefejl taget i betragtning ved designet af nye faciliteter i visse kredsløb samt når eksisterende elsystemer ændres eller udvides.”

I Danmark er der ikke lovgivning på området, men der henvises til en risikovurdering, og installation af komponenter til registrering af lysbuefejl anbefales.

Elektrisk antændte brande kan opstå af flere forskellige årsager, der kræver hver sin type beskyttelse. Ved kortslutning aktiveres en afbryder, når en kritisk værdi overskrides, og det forhindrer en termisk ødelæggelse af installationen. En fejlstrømsafbryder registrerer strøm, som ikke returnerer til udgangspunktet, men bruger en anden rute, og giver således vigtig beskyttelse mod elektriske stød.

En digital registreringsenhed

Men fejlstrømsafbrydere alene kan ikke yde effektiv beskyttelse mod en elektrisk antændt brand. Strømstyrken fra en lysbuefejl er noget mindre end eller lig med den nominelle strømstyrke, men har en betydelig andel af højere frekvenser, som overlejres på den normale nominelle strømstyrke. Derfor er der behov for en digital registreringsenhed, der kan genkende denne type højfrekvensmønster, eksempelvis Eatons gnistdetektor AFDD+. Komponenten, der er introduceret i overensstemmelse med IEC 62606, kan både reagere på og lukke ned for lysbuefejl, som måske ikke er iøjnefaldende, men til gengæld ekstremt farlige. Alt-i-en-enhed AFDD+ registrerer og beskytter således både mod lysbuer og fejlstrøm, overstrøm og kortslutninger og er en omkostningseffektiv, robust, driftssikker og komplet løsning, som er nem at installere, og som bidrager til øget sikkerhed i alt fra private hjem til daginstitutioner og plejehjem.

Beskyttelse af lavspændingsinstallationer er en kernekompetence hos Eaton, som har over 100 års erfaring med beskyttelsesteknologi til strømfordeling og en unik portefølje af markedsledende produkter. Du kan læse mere om brandsikkerhed og downloade den 24-sider lange, gratis hvidbog på http://www.eaton.com/dk/livesafe.