Nyt whitepaper fra Eaton hjælper fagfolk med at navigere i skærpede EU-krav til energieffektivitet

whitepaper

EU’s ambitioner om at nedbringe CO2-udledningen har ført til en stramning af det såkaldte ecodesigndirektiv med nye krav til elmotorers energieffektivitet. Derfor har power management-virksomheden Eaton udarbejdet et whitepaper, der skal hjælpe maskinindustrien med at øge energieffektiviteten og leve op til de skærpede krav.

Energieffektive løsninger til industrien er lige nu i høj kurs verden over. Samtidig har EU-parlamentet vedtaget en række stramninger af ecodesigndirektivet (2009/125/EF), der skal bidrage til at begrænse energiforbruget og klimapåvirkningen i EU. Med det opdaterede kravsæt bliver EU-landene de første i verden, der i praksis gør det ulovligt at sælge mindre energieffektive elmotorer.

Ecodesigndirektivet, der også er kendt som direktivet om energirelaterede produkter (ErP), har til formål at fremme en bedre ressourceudnyttelse i EU ved at stille minimumskrav til produkters energieffektivitet.

Eaton, der er leverer intelligent strømstyring til både danske og internationale virksomheder, har i forbindelse med de nye krav udgivet et nyt whitepaper, der skal give fagfolk inden for maskinindustrien indsigt i, hvordan de øger energieffektiviteten i elektriske motorer og motorstyring, så de overholder de nye EU-standarder.

Det opdaterede direktiv trådte i kraft 1. juli 2023 og skal bl.a. udfase de mindst energieffektive motorer på markedet ved at gøre IE4-motorer obligatoriske for trefasede elmotorer med to, fire eller seks poler og en nominel effekt på mellem 75 kW og 200 kW.  Udover de nye krav til elmotorers IE-klasser indeholder direktivet også nye, skærpede regler for fx bremsemotorer og eksplosionsbeskyttede motorer.

Eatons whitepaper kan downloades her.