Nye muligheder for at projektere brandsikker forsyning til kritiske installationer

Henrik Pedersens blogindlæg om Canalis kanalskinner

Af Henrik Pedersen
Produktchef,
Schneider Electric Danmark A/S

Bygherrer og rådgivende ingeniører står i stigende grad over for en ny udfordring i byggerier, hvor den elektriske forsyning ikke må svigte, samtidig med at installationerne skal leve op til stadigt voksende krav om høj brandsikkerhed.

Udfordringen er, at der kan være betydelige meromkostninger forbundet med at føre den elektriske forsyning uden om de zoner i bygningen, som i kraft af deres placering og anvendelse kræver et ekstra fokus på risikoen for brand.

Det helt naturlige spørgsmål, som bygherrer og deres rådgivere må stille sig selv, er derfor: Hvordan finder vi en fornuftig balance mellem brandsikkerhed og forsyningssikkerhed, uden at det får voldsomme konsekvenser for byggeriets anlægsomkostninger?

I visse bygningstyper kan brandsikre kanalskinner være svaret. Ikke mindst fordi nye, skærpede krav til dimensionering gør opgaven med at projektere forsyningen med traditionel kabelføring mere omfattende.

Derfor har vi i Schneider Electric udviklet en ny, brandsikker kanalskinne til vores Canalis KT-sortiment. Canalis KT Fire Rated kan modstå brand i helt op til otte timer i henhold til IEC 60331-standarden.

Det betyder, at rådgivere kan føre den elektriske forsyning den korteste og mest optimale vej gennem bygningen – også selv om den korteste vej går gennem zoner med krav om højere brandsikkerhed.

Fordelene for bygherre og rådgiver er oplagte, både når det gælder den rene anskaffelsespris, rådgiverens arbejdstid i projektfasen og el-entreprenørens arbejdstid i byggefasen.

Hertil kommer pladsbesparelser og den ekstra fleksibilitet, kanalskinner giver sammenlignet med traditionelle kabelføringer. Med kanalskinner er det nemmere for bygherrer og fremtidige brugere at tilpasse installationen til nye forbrugsmønstre og ændringer i behovet for strømkapacitet.

De brandsikre kanalskinner er fuldt kompatible med de øvrige Canalis KT-skinner, og hele sortimentet er tilgængeligt som BIM-objekter til Autodesk Revit. Det gør det nemt for rådgiveren at projektere, og nemt for el-entreprenøren at installere føringerne med en kombination af almindelige og brandsikre kanalskinner.

Med tilføjelsen af kanalskinner, som både leverer høj kapacitet, høj monteringseffektivitet  og høj brandsikkerhed, har rådgivere og bygherrer fået et nyt kort på hånden i spillet om at få det optimale forhold mellem sikkerhed og totaløkonomi.