Ny intelligent løsning til eltavlen reducerer risikoen for brand

25 procent af alle boligbrande i Europa skyldes fejl i elinstallationen. Derfor lancerer Eaton nu enheden AFDD+, der beskytter mennesker og bygninger mod brand forårsaget af lysbuefejl i installationen. Power Management-virksomhedens nye 3-i-1-komponent registrerer højfrekvensmønstre i slutkredsløb, som indikerer en forestående lysbue, og slår automatisk slutkredsløbet fra for at minimere brandfaren.

Udover evnen til at registrere lysbuefejl indeholder AFDD+ også automatsikring og fejlstrømsafbryder som beskyttelse mod fejlstrøm, overstrøm og kortslutning. AFDD+ kombinerer dermed funktionaliteten fra gruppeafbryder, HPFI og en traditionel AFDD-enhed i én integreret enhed, som er både omkostningseffektiv, robust, driftssikker og ikke mindst nem at installere.

”Lysbuefejl kan få alvorlige konsekvenser i alle typer bygninger, men de udgør en særlig risiko i beboelsesområder, hvor en potentiel brand kan ramme rigtig mange mennesker. Den risiko reducerer AFDD+ ved at registrere og reagere på unormale signaler. Og det gør den så præcist, at man undgår unødige forstyrrelser og relæ, der slår fra uden grund,” siger Martin Heimann, Manager Pricing & Customer Support hos Eaton.

Sikker og hurtig påvisning af fejl

Lysbuefejl opstår oftest på grund af beskadigede kabler, stik eller terminaler. De gør skade på den elektriske infrastruktur og udgør dermed en brandfare. Derfor er sikker og hurtig påvisning af lysbuefejl afgørende, og det er konventionelle fejlstrømsafbrydere og de mindre gruppeafbrydere sjældent i stand til.

Eatons AFDD+ kan hurtigt og præcist registrere lysbuefejl, og den er designet til med stor nøjagtighed at adskille reelle farer fra de ufarlige, almindelige højfrekvenssignaler. For at forbedre påvisningskvaliteten yderligere anbefaler Eaton, at AFDD+ placeres så tæt som muligt på de potentielle kilder til lysbuer. Derudover sikrer en crosstalk-test, at enheden slår fra, så snart den opfanger et relevant signal.

I 2013 blev der for første gang sat formelle krav til AFDD-enheder, da den Internationale Elektriske Kommission introducerede IEC 62606-standarden. Den fastsætter, at AFDD-enheder skal slå fra, når de sporer lysbuer på 100 joules eller derover, og at de ved særligt kraftige lysbuer skal slå fra inden for 120 millisekunder.

AFDD+ er den seneste tilføjelse til Eatons portefølje af produkter, der er designede til at reducere risici ved lysbuefejl. Produkterne er en del af en omfattende serie af sikkerhedsteknologier, der er designet med særligt henblik på at beskytte mennesker og bygninger til minimal gene for beboerne.