Nem integration af trådløse armaturer iht. bygningsreglementet BR18

Integration af trådløse armaturer

Bygningsreglementet BR18 stiller en række krav til belysning, lysstyring og bygningsautomatik i både nye og eksisterende bygninger. For at overholde disse krav skal bygninger forsynes med energieffektiv belysning, automatisk dagslysstyring, PIR-sensorer og zoneopdeling.

I nye bygninger med et varme- eller kølebehov over 290 kW er det desuden påkrævet at installere bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg. Eksisterende bygninger er også omfattet af dette krav – her skal bygningsautomatik være installeret inden 2025, hvis det er teknisk gennemførligt og økonomisk rentabelt. Bygningsautomatikken styrer, regulerer og overvåger de tekniske installationer som f.eks. varme- og køleanlæg, ventilationssystemer, lysstyring samt anlæg til solafskærmning og vinduesåbning.

I mange bygninger er det derfor ikke nok, at lysstyringsanlægget opfylder kravene til belysning iht. bygningsreglementet BR18. Det kræves også, at lysstyringsanlægget kan integreres i bygningsautomatikken og levere data til CTS-anlæg eller BMS-systemer.

Vanpee tilbyder trådløse armaturer med indbygget lysstyring, der gør det nemt at overholde kravene i BR18.

Trådløse armaturer sparer tid og omkostninger til installationen

Vores trådløse armaturer er baseret på Helvars Freedom drivere og sensorer. Fordelen ved Freedom systemet er, at du sparer tid på installationen. Du slipper for at trække kabler til sensorer, da de kan kobles direkte på Helvar Freedom driverne. Du kan også nemt tilføje ekstra sensorer, hvis det bliver nødvendigt.

De trådløse armaturer kan leveres med indbygget Helvar ActiveAhead eller Casambi lysstyring. Alt du behøver er indbygget i armaturet og trådløs kommunikation mellem armaturerne betyder, at du slipper for træk af kabler, hvilket sparer både tid og omkostninger til installationen.

Armaturerne kan nemt integreres i Helvars DALI routersystem via en trådløs DCS gateway. Dette gør det muligt at levere data trådløst til CTS-anlæg eller BMS-systemer via Tridium eller BacNet, så kravene i BR18 overholdes.

Hvis du ønsker yderligere information om vores nye belysningsløsninger, er du velkommen til at kontakte os på info@vanpee.dk eller tlf. 44 85 90 00.