Fremtiden banker på – sådan lukker du den ind

Strømforsyninger til bygningsautomation

Step Power: den ”lille” strømforsyning fra Phoenix Cotnact er blevet optimeret til anvendelse i bygninger.
© Mark.Oleksiy@shutterstock / Phoenix Contact

Den voksende andel af automation i bygninger sker i en tid med konstant digital transformation. Denne trend går hånd-i-hånd med en øget opmærksomhed på miljøets rolle. Uanset om det er en døråbner, belysning, et air condition system eller varme, gør automation alting mere bekvemt, pålideligt og energieffektivt. Den nye generation af Step Power strømforsyninger er blevet optimeret til anvendelse i bygninger .

I et energistyringssystem, som muliggør adgang til og kontrol af stort set alle forbrugere i en bygning, kræver dimensionering af strømforsyningen ofte mange tilpasninger, før driften er produktiv. Som udgangspunkt er det nødvendigt med en 24 V strømforsyning. Brugere stiller flere forskellige krav til strømforsyninger, som benyttes i bygninger, end til komponenter designet til industriel brug – og det gælder ikke kun for elektromagnetisk kompatibilitet. Problemerne kan opstå, når strømforsyningerne er i den sidste acceptfase, fordi strømforsyningen ikke overholder EMC, hvad angår udvikling af støj, selvom den har mange af de krævede funktioner. Og nye komponenter skal ofte kvalificeres og accepteres inden for kort tid. I værste fald er den specifikke komponent ikke til rådighed i den krævede mængde.

Strømforsyningerne testes til kravene i industrielle- og bygningsapplikationer

Strømforsyninger, som ikke kun anvendes i den industrielle sektor, skal leve op til særlige krav, som overstiger de nuværende specifikationer. Da slutbrugere med adgang til systemet i bygninger typisk er personer uden relevant specialistviden, skal det høje sikkerhedsniveau, som kræves i industrielle miljøer til ”anvendelse nær private boliger” sikres. Søgningen efter en komponent, som lever op til disse krav, er ofte kompleks og egnede komponenter er ikke altid tilgængelige på markedet i de nødvendige mængder. Især er den langvarige rådighed i år frem ofte et tema, når et system skal udvides, eller der er behov for en reservedel. Hvis kunder ønsker, at deres strømforsyningssystem skal give ægte merværdi og ikke blot levere strøm, spiller energieffektivitet og miljøhensyn centrale roller.

Små strømforsyningsløsninger med store fordele

Phoenix Contact har lanceret en ny generation af Step Power strømforsyningerne. Produktserien blev udviklet specielt til kravene fra moderne bygningsautomation. Den høje effektivitet på mere end 9% og lave ikke-belastningstab på 0,1W eller 0,21W sikrer optimal energieffektivitet i bygninger. Strømforsyningerne i Step Power serien konverterer mindre elektrisk energi til uønsket varmeenergi. Miljømyndigheder verden over har implementeret direktiver for at regulere strømforbruget for at spare ressourcer og beskytte miljøet. Efficiency Level VI, den aktuelle standard for U.S. Department of Energy (DoE), opfyldes for første gang af strømforsyninger monteret på DIN-skinner. Overholdelse af strenge krav har ikke kun en positiv indvirkning på bygningers energiaftryk – det forlænger også levetiden for alle andre komponenter i styretavlen.

Høj effektivitet og lave tab: Effektivitet over gennemsnittet for en række udgangsstrømme hvad angår DoE Efficiency Level VI
Lavt strømtab i ikke-belastet tilstand: med 70% lavere tab øger Step Power strømforsyninger bygningens energieffektivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nyeste Step Power generation giver endnu en fordel: en forbedret performance class pr. horisontal deling. Det sparer plads i styretavler og øger ydelsen på samme tid. Komponenterne er ideelle til anvendelse i fordelingstavler takket være deres kompakte, flade og smalle design og standardisering iht. DIN 43880.

Men hvad med deres EMC-egenskaber? I dag skal de strømforsyninger, som efterspørges af kunder og slutleverandører, være modstandsdygtige på et niveau, der overstiger de fastlagte bestemmelser for at positionere slutprodukterne og udstede udvidede garantier. Derfor leverer strømforsyningerne fra Phoenix Contact mere end forventet – Step Power strømforsyningerne er nemlig blevet optimeret til anvendelse i både industrielle anlæg og bygninger. Komponenternes immunitet er dobbelt så høj som krævet af standarden. Og strømforsyningerne er for første gang blevet certificeret til industri i henhold til UL samt til husholdningsformål i overensstemmelse med DIN EN 60335. Som en ekstra service tilbyder Phoenix Contact støtte til godkendelser, hvor CB (Certification Body) testrapporter omgående sendes til behandling hos den ansvarlige godkendelsesmyndighed.

Testet i marken

De mange forskellige og fleksible installationsmuligheder betyder også, at komponenterne er ideelle til en lang række bygningsapplikationer, der sikrer en hurtig og enkel ibrugtagning. Komponenterne kan klikkes på en DIN-skinne eller skrues fast på en plan overflade. Låsefødder, som er integreret i huset, gør ekstra montagemateriale overflødigt. De nye Step Power komponenter fås også med den kendte og populære Push-in tilslutningsteknologi. Tilslutningsklemmen giver på den samme installationsplads det dobbelte antal klemmepunkter til enkel potentialedistribution og gennemsløjfning. Afhængigt af applikationen sparer det yderligere plads, da der ikke skal installeres flere komponenter til distribution.

Tilslutningsklemmens 45o vinkel muliggør hurtig, ergonomisk fortrådning under installation. Temperaturområdet er mellem -10°C og +70°C til global, temperaturuafhængig anvendelse. Alle funktioner er tydeligt mærket på huset, hvilket muliggør hurtig, enkel og sikker installation – også når underleverandører og tredjepart står for vedligeholdelsen.

Overblik

Med de nyeste Step Power strømforsyninger tilbyder Phoenix Contact muligheden for at integrere eksterne strømforsyninger med den nyeste teknologi i en række applikationer og samtidig spare energi. Det er især værd at bemærke produkternes effektivitet i både nominel og ikke-belastet drift. Dermed tilfredsstilles behovet for både moderne og fremtidsorienteret bygningsautomation i både store beboelser og kommercielle bygninger samt i en-familiehuse. Omfattende service, forsyningsevne og det omfattende Step Power produktprogram med forskellige udgangsspændinger og tilbehør fuldender pakken.

OBS! Efficiency Level VI

De strenge lovkrav omkring grænseværdier for eksterne strømforsyninger giver udviklingsingeniører nye udfordringer og kræver væsentlige modificeringer af design på alle niveauer. Ved at leve op til Efficiency Level VI har Step Power sat nye standarder hvad angår effektiviteten for eksterne strømforsyninger og deres strømforbrug i ikke-belastet tilstand. Energiforbruget og de tilhørende CO2 udledninger er blevet meget reduceret ved at implementere effektivitets provision. Sammenlignet med Level V er kravene blevet strengere. De er også blevet udvidet til at omfatte andre produkter, som tidligere var undtagelser.