Fokuser på medarbejdertrivsel og opnå energibesparelser

Jan Bülows blogindlæg om hvorfor det er rentabelt at udføre en indeklima test

Det kan være rentabelt at installere eller opgradere det eksisterende ventilationsanlæg og samtidig udføre en indeklima test, hvis man ser på indeklima og totalværdi.

I Danmark opholder befolkningen sig op mod 90 pct. af dagen indendørs. Det svarer til ca. 22 timer af døgnets i alt 24 timer. Det betyder, at et godt indeklima er alfa omega. Men hvordan hænger et godt indeklima sammen med totalværdien? Det vil jeg forsøge at besvare i dette blogindlæg.

Der er mange faktorer, som påvirker indeklimaet i de danske bygninger. Det tæller bl.a. rumtemperatur, luftkvalitet, træk fra vinduer og ventilation, støj og larm, lys, forurening fra møbler samt antallet af mennesker i bygningen. Alle faktorer, som skal medregnes, når man snakker om indeklima og totalværdi.

Hvis én eller flere af disse faktorer ikke er medregnet i jeres klimapolitik, vil det højst sandsynligt få konsekvenser for medarbejderproduktiviteten. Det vil i sidste ende påvirke totalværdien.

I skal huske på, at totalværdi ikke kun påvirkes af energiforbrug, indtjening og udgifter til leje af bygning. Men i høj grad også af den produktion, der er i bygningen. Med produktion mener jeg, den værdi medarbejderne qua deres jobfunktioner skaber i virksomheden.

Det betyder også, at det får økonomiske konsekvenser, hvis en medarbejder dagligt har hovedpine på grund af for lav luftfugtighed eller rumtemperatur på kontoret. Det samme gør sig gældende, hvis den dygtige sælger på 1. sal bliver syg på grund af træk, støj og utilstrækkelig belysning. Begge er eksempler, der vil påvirke produktivitetsniveauet og bundlinjen i jeres virksomhed. Det kan derfor være en fordel at kigge på, hvordan I kan skabe bedre komfort for jeres medabejdere via en indeklima test. Det er derfor vigtigt at identificere hvilke områder, der kan optimeres.

Beregn dit optimeringspotentiale via en indeklima test

Innobyg (Innovationsnetværk for bæredygtig byggeri) har i samarbejde med DTU og TI udviklet et værktøj til at beregne, hvorledes indeklimaet har en indvirkning på totaløkonomien. Værktøjet giver et overblik over hvilke umiddelbare økonomiske fordele, der er ved et godt indeklima, som direkte påvirker medarbejdernes præstation og produktion.

Læs mere om indeklimatesten i vores blogindlæg her