ATEX forgreningsdåser: fleksible, robuste og sikre

ATEX forgreningsdåser

Kravene på en byggeplads kan hurtigt ændre sig. Det er derfor afgørende, at det anvendte udstyr opfylder de nødvendige kvalitetsstandarder. Særligt når det bruges i potentielt farlige områder. Samtidig er det vigtigt, at udstyret er fleksibelt og i stand til at imødekomme de varierende udfordringer, der kan opstå på byggepladser.

Hensels ATEX forgreningsdåser i KX-serien leverer effektive løsninger på stedet grundet moderne klemmeteknologi og variabel kabelindføring. Forgreningsdåserne er fleksible og tilpasser sig let forskellige krav, samtidig med at de opretholder høje sikkerhedsstandarder. Dermed kan mange specifikke behov opfyldes ved hjælp af blot få produktvarianter, hvilket gør det til en alsidig og pålidelig løsning til byggepladser.

Hvilke krav skal forgreningsdåser overholde, når de bruges i farlige områder?

ATEX forgreningsdåse til ex-miljø

Funktion og sikkerhed:
Udstyr i eksplosionsfarlige områder skal designes og betjenes, så der ikke er risiko for antændelse under driftsforholdene, f.eks. ved:

– at undgå elektrostatisk opladning
– at begrænse overfladetemperaturer
– at beskytte mod indtrængning af brændbart eller ledende støv

Fleksibilitet på byggepladsen:
På byggepladsen går tingene ikke altid som forventet og derfor er fleksibilitet særlig vigtigt. Det gælder f.eks. i følgende tilfælde:

– Hvis der er behov for flere kabelindgange i dåsen og de formonterede forskruninger ikke er tilstrækkelige
– Hvis der skal tilsluttes flere kabler pr. pol end oprindeligt planlagt og der ikke er nok plads på klemmen

Ex-zoner:
Ud over at være egnet til eksplosionsfarlige områder, skal der tages hensyn til driftsforhold, aktuelle krav samt påvirkninger af udstyret.

Omkring 80% af alle elektriske installationer i farlige områder er i Ex-zone 2 for gasser og dampe og i Ex-zone 22 for støv.

 

Hensel har udviklet en ny serie af ATEX forgreningsdåser med matchende kabelforskruninger til Ex-miljøer, som er certificeret i henhold til det europæiske direktiv 2014/34/EU. Som en tilslutningsklar løsning garanterer forgreningsdåserne i KX-serien det højeste sikkerhedsniveau for elektriske installationer i eksplosionsfarlige miljøer i Ex-zone 2 og 22.

Se udvalget af Hensel forgreningsdåser og forskruninger til Ex-zone 2 og 22 her.