Industri og bygningsarbejde smelter sammen gennem udvidet samarbejde

For nyligt har Wexøe A/S indgået en aftale med Intesis HMS om distribution af Intesis intelligente multiprotokol gateway-løsninger i Danmark til bygningsautomation. Samarbejdet er en udvidelse af Wexøes samarbejde med HMS Networks fra 2018 og en naturlig konsekvens af de teknologiske sammenfald, der præger industri og bygningsautomation

 

Teknologier inden for forskellige brancher har en tendens til at krydse hinanden, så signaloverføringer, der tidligere var rettet mod en given og meget afgrænset branche, på et senere tidspunkt bliver en central teknologi for et helt andet segment. Tag nu eksempelvis IoT – Internet of Things. Hvad der oprindeligt var tiltænkt forbrugersegmentet, er hurtigt blevet centralt for dataudveksling inden for industrien. Og hen ad vejen er de samme kommunikationsformer med internet og eventuelt cloud-baseret dataopsamling også blevet relevant for facility management helt ud til udlejningsejendommene.

Den udvikling kender Wexøe A/S alt til. Virksomheden spænder bredt inden for komponenter og løsninger til industrien, installations- og forsyningssektorerne og flere andre brancher, der er kendetegnet ved et ofte ganske stort overlap mellem produktkategorierne.

Den teknologiske udvikling går også i retning af standarder. I takt med at virksomheder samler sig om de bedste teknologier, bliver disse tekniske løsninger også dominerende. Når vi eksempelvis taler om IoT – Internet of Things – så er udviklingen gået fra en række ”private” eller proprietære teknologier til åbne standarder, som alle licensfrit kan bruge. Det er en god udvikling, for det giver i mange tilfælde systemudviklere mulighed for at opbygge løsninger, hvor fokus er på brugen og de kunderettede interfaces – og ikke selve kommunikationsteknologierne.

Når både teknologier og virksomheder udvikler sig løbende, så er det ikke overraskende, at samarbejde kan udbygges på tværs af platforme og faglige skel. Det er netop dét, som er sket med udbygningen af samarbejdet mellem Wexøe A/S og HMS Networks, så Wexøe fremover også vil distribuere Intesis produkterne fra HMS Network i Danmark.

Protokoluafhængige løsninger

– HMS Networks har oplevet en både generisk ekspansion og opkøb af virksomheder med teknologier, som kan understøtte HMS Networks kerneområde. HMS Networks omfatter i dag fire overordnede varemærker, nemlig Ewon, Intesis, Ixxat og Anybus. Siden 2018 har vi arbejdet sammen med Wexøe, primært med løsninger henvendt til maskinbyggere. Wexøe har den samme fleksibilitet og dynamik, som kendetegner HMS Networks, og derfor har vi været rigtig glade for samarbejdet fra starten, fortæller Samuel Åkesson fra HMS Networks.

Ligesom Wexøe har HMS Networks set en udvikling i markedet, hvor mange teknologier fra industrien migrerer over til bygningsautomation og facility management. Grundlæggende er det kravene til energioptimering og maksimal oppetid, der altid har haft afgørende betydning for industriens bundlinie, som har bevæget sig over til også at omfatte industriens bygningsmasse. Men siden er rammerne blevet sprængt, så de samme kvaliteter og behov for såvel service som effektivitet nu også gør sig gældende i eksempelvis boligkomplekser og udlejningsejendomme.

– Kommunikation mellem en smart bygnings installationer og en central styring er samtidigt en udvikling af de installationsteknologier, der kendetegner den moderne bygningsmasse. Det har stor betydning for brugernes oplevelse af kvaliteten af eksempelvis et lejemål og økonomien i et bygningskompleks, at en række funktioner kan overvåges i real-time, og data sendes til en central overvågning og facility-management funktion, forklarer Samuel Åkesson.

Her er det så, at IoT-teknologierne kommer ind i billedet. Ud over at opsamle data, skal en smart bygning også kunne videregive – og modtage – data pålideligt og uden forsinkelse. Og selvfølgelig helst trådløst, så man slipper for en række nye ledningsinstallationer.

Viceværten bliver til en ”facility manager”

Intesis er en virksomhed, der blev opkøbt af HMS Networks i 2016. Intensis er kendt for sine meget ydedygtige gateways og protokol-translators, der understøtter HMS Networks løsninger til maskinbygning, automation – og dermed også bygningsautomation. Det væsentlige i Intesis-programmet, og dermed også det interessante for Wexøe A/S, er uafhængigheden af protokoller. Forskellige protokoller er et kendt problem i såvel industrien som inden for bygningsautomation. De busser, som transporterer data up- eller downstream i systemerne er ofte bundet op mod en enkelt producents udstyr, og derfor står en systemintegrator ofte med det problem, at data fra busser som BACnet, KNX, MODBUS, DALI, M-Bus, ASCII eller LonWorks skal kommunikeres videre til en overordnet cloud. Med mindre, at man har en gateway eller protokol-translator, kan det så godt blive en rodet affære.

– Gårsdagens vicevært er ikke længere ”Meyer med kosten”. I stedet optræder han eller hun som facility manager, der via tablet eller smart phone modtager data fra en bygnings eller et procesanlægs sensorer om eventuelle fejlfunktioner eller forebyggende alarmer. Kobler man sensordata sammen med eksempelvis meteorologiske Big Data fra en cloud-server, kan en facility manager effektivt styre en bygnings installationer og måske forhindre oversvømmelser ved skybrud eller lignende, vurderer Samuel Åkesson.

Intesis’ løsninger kan konfigureres i forskellige master-/slavekonfigurationer, der kan tilpasses de forskellige protokoller i et netværk eller system. Ved hjælp af en PC-baseret konfigurationsværktøj fra Intesis, MAPS, kan forskellige bussers kommunikation samles i én gateway, hvilket giver en operatør eller facility manager et glimrende værktøj til optimering af drift, energi og dermed også økonomi. Og med support fra Wexøes produkteksperter er HMS Networks Intesis program nu klar til at indgå i det hastigt voksende marked for smart bygninger og bygningsautomation.

Se mere om Intesis produkterne her