Bright (by Flashlight Group)

Snubleulykker koster bygge- og anlægsbranchen milliarder hvert år

De fleste i byggebranchen regner ikke snubleuheld for noget særligt. Men læser man bygge- og anlægssektorens statistikker, er snubleulykker den næstvigtigste årsag til alvorlige uheld. De koster tid og penge, og selvom der er mange grunde til snubleuheld i vintermørket, er det også ret let at undgå uheldene. Ryddede transportveje og godt orienteringslys er et par af de enkle og billige ideer, der kan gøre en forskel.

 

Uheld på arbejdspladser har naturligvis både et menneskeligt og økonomisk perspektiv. Når det gælder praktik og økonomi, kan man konstatere, at bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven er i småtingsafdelingen, når man ser på det store regnestykke. Også selvom bøderne blev fordoblet i 2013 til 20.000 kr. og op til 40.000 kr.0ved grove overtrædelser. For arbejdsulykker som f.eks. snubleuheld er langt dyrere for både virksomhed, stat og medarbejder, end de fleste er klar over.

 

Antallet af arbejdsulykker er højt og konstant

Arbejdstilsynet skriver i sin Årsopgørelse for Anmeldte Arbejdsulykker 20171, at ud af 42.000 anmeldte arbejdsulykker, var hele 42 % forstuvninger mv. Når det gælder udgifter til arbejdsulykkerne taler vi milliarder. DR Penge5henviste i 2017 til en stor undersøgelse, der har beregnet, at arbejdsulykker årligt koster staten hele 6 mia. kr.

 

Den branche, der er hårdest plaget af uheld, er vand-, kloak og affald med 464 uheld pr. 10.000 beskæftigede1. Men lægges opførelse og nedrivning af byggerisammen med anlægsarbejdeog færdiggørelse af byggeri bliver det branchegruppen med flest anmeldte arbejdsulykker på 961 pr. 10.000 beskæftigede. Og det er dyrt.

 

For virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen betyder det bl.a., at man har de næsthøjeste arbejdsskadeforsikringspræmier ud af 10 brancher2. Arbejdsgivernes præmieudgifter var i 2011 (2016 kroner) på 684 mio. kr.

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikringskriver, at der i 2017 blev udbetalt 3 mia.4kr. i erstatning for mén og tab af erhvervsevne til de skadesramte. For den enkelte arbejdsgiver koster en arbejdsulykke med sygefravær over 30 dage iflg. notatet fra Arbejdstilsynet2hele 58.400 kr. for arbejdsgiveren til løn under sygefravær og udgifter til oplæring og rekruttering – eksklusivt produktionstab.

 

Det betyder, at Bygge- og Anlægsbranchens samlede omkostninger ved arbejdsulykker iflg. Arbejdstilsynet årligt løber op i 5,1 mia. kr.2

 

Udgå ulykker – ryd op og tænd for orienteringslyset

Men hvordan undgår man eller i det mindste begrænser antallet af f.eks. snubleulykker? Det har Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg flere bud på:

 

”De mest almindelige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen er fald og snubleulykker, ulykker med håndværktøj eller maskine samt ulykker ifm. tunge løft.” Om snubleulykkerne skriver BFA: ”At det ofte skyldes manglende orden og ryddelighed på pladsen f.eks. kabler, materialer eller affald, der ligger og flyder. Men snubleulykker kan også skyldes glat underlag eller ujævnt terræn samt manglende belysning!”

 

De fleksible og økonomiske LED-strips viser vejen

Når adgangsvejene er ryddet, og ansvaret for at holde dem ryddede er placeret, er næste skridt til at undgå snubleuheld et økonomisk, effektivt og fleksibelt orienteringslys, der kan oplyse alle adgangsveje på byggepladsen, trappeopgange, kældergange og alle de andre steder, hvor mennesker færdes.

 

”Fordelene ved Glorie LED-strips er, at de kan hænges op på gelændere og rå betonvægge.” Glorie LED-strips er IP67 og kan bruges på byggepladser med slagfast gummikabel. De kommer i 50 meter ruller, der kan sættes sammen til en 100 meter lang orienteringslyskæde med mulighed for at blive klippet til inden for én meter, hvilket gør dem lette at tilpasse på stedet. ”Det gør Glorie LED-strips til en meget fleksibel og økonomisk løsning i forhold til traditionelle kædearmaturer,” fortæller Rasmus Edahl fra Flash Light Group A/S.

 

LED-strips er med andre ord en økonomisk, fleksibel og effektiv måde at undgå en stor del af snubleulykkerne, fordi man i halvmørket overså det kabel, den spand eller det tilfrosne vandhul, der var på vejen hen til byggeriet eller skurvognen en tidlig morgen. Og der er både tid, penge og besvær at spare på lidt rettidig omhu.