Webinar 13/10: Præsentation af Cablemanager ver. 6.0

PCSCHEMATIC Cablemanager ver. 6.0 holder styr på samtlige kabler og føringsveje, der indgår i anlægsopgaver, og giver alle involverede parter overblik over alle kabler og deres status. Med den nye version får I:

Automatisk beregning af føringsvejes fyldningsgrad ud fra valgt oplægningsmetode
3D visning af føringsveje og deres fyldningsgrader
Spændingsfaldsberegninger & advarsler om mulige overbelastninger
Visning af korteste føringsveje & beregning af kabellængder – så I får bestilt præcis den mængde kabel, der er brug for
Overblik over antal samlet fremførte kabler i samtlige føringsveje – så I kan holde styr på korrektionsfaktoren for hvert enkelt kabel … og dermed følge loven
Nem import af data fra andre programmer

Tilmeld dig dette gratis webinar den 4. maj kl. 15.00-16.00

 

Du kan læse mere om PCSCHEMATIC Cablemanager her