Dansk Standard

Sikker drift af elektriske installationer og maskiner

Nyt hæfte fra Dansk Standard gennemgår, hvordan du sikkert kan drifte elektriske installationer og elektriske maskiner – det som tidligere blev kaldt L-AUS-arbejde.

Når du arbejder på installationer og maskinanlæg, vil du snart blive henvist til standarden DS/EN 50110-1. For at gøre det lettere at forstå de krav, som standarden stiller, gennemgår det nye hæfte, hvordan du sikkert kan drifte og vedligeholde elektriske installationer.

Hæftet henvender sig til elektrikere og montører, og hjælper til at forstå kravene i DS/EN 50110-1 ”Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg – Del 1: Generelle krav”, når der udføres arbejde på installationer og maskinanlæg. Hidtil har Arbejdstilsynet henvist til SB 6 L-AUS-reglerne, men når SB 6 udgår, vil de henvise til standarden DS/EN 50110-1.

Hæftet er udarbejdet af Henrik Bergholt, der er uddannet elinstallatør og arbejder inden for elbranchen med bl.a. undervisning i lovgivning, regler og standarder, der benyttes i forbindelse med arbejde på installationer, maskiner og elforsyningen. Henrik er desuden med i standardiseringsudvalgene for Luftledninger (S-511) og Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød (S-564).

Læs mere og find hæftet her.