PCSCHEMATIC A/S

PCSCHEMATIC Cabledim: Styr på 30% og 70% reglerne

Tirsdag den 31/12 ophørte 75% reglen for nye installationer, og blev erstattet af 30% og 70% reglerne. Dem holder PCSCHEMATIC Cabledim nu også styr på ved dimensionering af kabler.

Mange troede det aldrig ville ske. Men nu er det altså sket: 75% reglen for kabeldimensionering er blevet erstattet af henholdsvis 30% reglen og 70% reglen for nye installationer.

Det kræver altså nu endnu mere beregningsarbejde ved oplægning af kabler med samlet fremføring på nye installationer.

PCSCHEMATIC Cabledim dimensionerer kabler ud fra kabeltype, oplægningsmetode og omgivelsestemperatur med mere – og bliver løbende opdateret i takt med ændringer i lovgivningen. Derfor er programmet nu blevet opdateret, så det også tager højde for 30% og 70% reglerne ved dimensioneringen.

Klik her for at få vide mere om PCSCHEMATIC Cabledim