Gør det nemt at tegne og dokumentere boliginstallationer

Importér plantegninger som PDF eller DWG/DXF
PC|Automation gør det let for dig at planlægge og dokumentere arbejdet omkring boliginstallationer. Du importerer nemt en plantegning i PDF eller DWG/DXF-format, og på denne indsætter du symboler for den ønskede installation.

Den færdige installationstegning danner grundlag for den dokumentation du kan aflevere til kunden. I samme program har du funktionen PanelBuilder, som kan generere en varmetabsberegning, overensstemmelseserklæring og CE-mærkning.

Vores supporter Nicki Bruhn Nielsen har lavet en video der viser dig, hvordan du nemt importerer en PDF og laver din installationstegning.