Power Technic ApS

Gazelle prisen for 3. år i træk

Power Technic ApS er for tredje år i træk blevet udnævnt til at modtage Gazelle prisen.

Vi er meget stolte over denne pris og glæder os til at modtage den ved den officielle prisuddeling d. 7 december 2017.

Vi er et firma i fortsat udvikling. Vi har i det forgange år bla. ansat mere personale, til at styrke salgsgruppen samt fået udbygget, vores eksisterende bygning så vi har fået mere plads til vort store lager af strømforsyninger.

Hvad er en gazelle?
En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.

Hvilke virksomheder bliver kåret som gazeller?

A/S, ApS eller pengeinstitut med minimum 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat.

Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder på under 12 måneder i udgangsåret og på over 12 måneder i slutåret frasorteres.

Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene.

Summen af det primære resultat skal være positiv. Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste fire år.