Vi er Wexøe Solutions

Nye regler for brandtest af kabler

brandtest af kabler

Kender du CPR? – det gør vi!

Alle der sælger kobber eller fiber kabler på det europæiske marked skal teste, klassificere og mærke kablet i overensstemmelse med EU fællesregulativet,CPR (Construction Products Regulation).  F.eks. skal alle kabler installeret permanent i bygninger være CE-mærket og brandgodkendt iht. EN50575. Læs mere