NKT (Denmark) A/S

Klar til Byggevareforordningen (CPR)

I 2015 blev der publiceret en ny  europæisk standard EN50575, som bliver obligatorisk pr. 1/7 2017. Den nye standard stiller krav til brandklassificering og testmetoder for kabler, som anvendes til fast installation i bygninger.

Den europæiske byggevareforordning, også kaldet CPR (Construction Products Regulation), har til formål at sikre oplysninger om ydeevne for produkter, der anvendes i bygninger –  f.eks. gulvbelægninger, tagdækninger og andre beklædninger. Dette opfyldes ved hjælp af en harmonisering af reglerne for test og klassificering.

nkt cables kabler udvikles og testes i egne forsknings- & udviklingscentre, der er nogle af de mest anerkendte af sin art i Europa. I norden har nkt cables to kompetencecentre
med design, udvikling og testlaboratorium. Begge er placeret sammen med fabrikkerne i både Danmark og Sverige og har fokus på at udvikle, teste og validere de materialer og design som vi
anvender til vores kabler.

Vores laboratorier har både kapacitet og kompetence til at gennemføre omfattende brand- og materialetests, noget som vi har benyttet meget i arbejdet med at leve op til de nye krav i Byggevareforordningen.

På vores hjemmeside  kan du få meget mere at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler. Læs mere her.

Se hvordan vi gør dig klar til den nye standard: